mv příkaz

Příkaz mv v systému Linux / Unix

Linux mv příkaz.

Příkaz mv se používá k přesouvání souborů a adresářů.

Syntaxe příkazu mv

$ mv [ options ] source dest

mv příkazové možnosti

Hlavní možnosti příkazu mv:

volba popis
mv -f vynutit přesun přepsáním cílového souboru bez výzvy
mv -i interaktivní výzva před přepsáním
mv -u aktualizace - přesun, když je zdroj novější než cíl
mv -v verbose - tisk zdrojových a cílových souborů
muž mv nápověda

Příklady příkazů mv

Přesuňte soubory main.c def.h do adresáře / home / usr / rapid / / :

$ mv main.c def.h / home / usr / rapid /

Přesuňte všechny soubory C v aktuálním adresáři do podadresáře bak :

$ mv * .c bak

Přesunout všechny soubory v podadresáři bak do aktuálního adresáře :

$ mv bak / *.

Přejmenování souborů main.c na main.bak :

$ mv main.c main.bak

Přejmenujte adresář bak na bak2 :

$ mv bak bak2

Aktualizovat - přesunout, když je main.c novější:

$ mv -u main.c bak
$

Přesuňte main.c a vyzvěte před přepsáním bak / main.c :

$ mv -v main.c bak
'bak / main.c' -> 'bak / main.c'
$

Linux přesouvat soubory »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2179

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací