mv príkaz

Príkaz mv v systéme Linux/Unix

Linux mv príkaz.

Príkaz mv sa používa na presun súborov a adresárov.

Syntax príkazu mv

$ mv [options] source dest

mv príkazové voľby

Hlavné voľby príkazu mv:

voľba popis
mv -f vynútiť presun bez prepisovania cieľového súboru
mv -i interaktívna výzva pred prepísaním
mv -u aktualizácia - presunúť, keď je zdroj novší ako cieľ
mv -v podrobný - tlač zdrojových a cieľových súborov
man mv pomocník

Príklady príkazov mv

Presuňte súbory main.c def.h do /home/usr/rapid/:

$ mv main.c def.h /home/usr/rapid/

Presuňte všetky súbory C v aktuálnom adresári do podadresára bak :

$ mv *.c bak

Presuňte všetky súbory v podadresári bak do aktuálneho adresára:

$ mv bak/* .

Premenujte súbor main.c na main.bak:

$ mv main.c main.bak

Premenovať adresár bak na bak2:

$ mv bak bak2

Aktualizácia - presunúť, keď je main.c novšia:

$ mv -u main.c bak
$

Presuňte main.c a požiadajte pred prepísaním bak/main.c:

$ mv -v main.c bak
'bak/main.c' -> 'bak/main.c'
$

Linux presunúť súbory »

 


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2762

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií