Sinusová funkce

sin (x), sinusová funkce.

Sinusová definice

V pravoúhlém trojúhelníku ABC je sinus α, sin (α) definován jako poměr mezi stranou protilehlou k úhlu α a stranou protilehlou k pravému úhlu (přepážka):

sin α = a / c

Příklad

a = 3 "

c = 5 "

sin α = a / c = 3/5 = 0,6

Graf sinus

TBD

Sinusová pravidla

Název pravidla Pravidlo
Symetrie sin(-θ) = -sin θ
Symetrie sin(90°- θ) = cos θ
Pythagorova identita sin2 α + cos2 α = 1
  sin θ = cos θ × tan θ
  sin θ = 1 / csc θ
Dvojitý úhel sin 2θ = 2 sin θ cos θ
Součet úhlů sin(α+β) = sin α cos β + cos α sin β
Rozdíl úhlů sin(α-β) = sin α  cos β - cos α sin β
Součet produktu sin α + sin β = 2 sin [(α+β)/2] cos [(α-β)/2]
Rozdíl k produktu sin α - sin β = 2 sin [(α-β)/2] cos [(α+β)/2]
Zákon sine a / sin α = b / sin β = c / sin γ
Derivát sin' x = cos x
Integrální ∫ sin x dx = - cos x + C
Eulerova formule sin x = (eix - e-ix) / 2i

Inverzní sinusová funkce

Arkussinus x je definován jako inverzní funkce sinus x při -1≤x≤1.

Když se sinus y rovná x:

sin y = x

Pak se arcsine x rovná inverzní sinusové funkci x, která se rovná y:

arcsin x = sin -1 ( x ) = y

Viz: Funkce arcsinu

Sinusový stůl

X

(°)

X

(rad)

hřích x
-90 ° -π / 2 -1
-60 ° -π / 3 -√ 3 /2
-45 ° -π / 4 -√ 2 /2
-30 ° -π / 6 -1/2
0 ° 0 0
30 ° π / 6 1/2
45 ° π / 4 2 /2
60 ° π / 3 3 /2
90 ° π / 2 1

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2110

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací