Decibel-watt (dBW)

Definícia dBW

dBW alebo decibel-watt je jednotka výkonu v decibelovej stupnici, vzťahujúca sa na 1 watt (W).

Výkon v decibelových wattoch ( P (dBW) ) sa rovná 10-násobku logaritmu výkonu vo wattoch ( P (W) ) 10:

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

Výkon vo wattoch ( P (W) ) sa rovná 10 zvýšenému výkonom v decibelových wattoch ( P (dBW) ) vydelený 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

1 watt sa rovná 0 dBW:

1W = 0dBW

1 miliwatt sa rovná -30dBW:

1mW = 0,001 W = -30dBW

Prepočítavač dBW na dBm, Watt, mW

Prevod dBW na dBm, W, Milliwatt.

Do jedného z textových polí zadajte napájanie a stlačte tlačidlo Konvertovať :

mW
W
dBm
dBW

Ako previesť dBW na Watt

Ako previesť výkon v dBW na watty (W).

Výkon vo wattoch ( P (W) ) sa rovná 10 zvýšenému o výkon v dBW ( P (dBW) ) vydelený 10:

P (W) = 1 W ⋅ 10 ( P (dBW) / 10)

Napríklad: Aká je spotreba vo wattoch na spotrebu energie 20 dB?

Riešenie:

P (W) = 1 W = 10 (20 dB / 10) = 100 W

Ako previesť Watt na dBW

Ako previesť výkon vo wattoch (W) na dBW.

Výkon v dBW sa rovná základnému logaritmu výkonu vo wattoch (W):

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 ( P (W) / 1W)

Napríklad: aký je výkon v dBW pre spotrebu energie 100 W?

Riešenie:

P (dBW) = 10 ⋅ log 10 (100 W / 1 W) = 20 dB

Ako previesť dBW na dBm

Ako previesť výkon v dBW na dBm.

Výkon v dBm sa rovná základnému logaritmu výkonu vo wattoch (W):

P (dBm) = P (dBW) + 30

Napríklad: Aký je výkon v dBm pre spotrebu energie 20 dB?

Riešenie:

P (dBm) = 20dBW + 30 = 50dBm

Ako previesť dBm na dBW

Ako previesť výkon v dBm na dBW.

Výkon v dBW ( P (dBW) ) sa rovná 10 zvýšenému o výkon v dBm ( P (dBm) ) vydelený 10:

P (dBW) = P (dBm) - 30

Napríklad: aká je spotreba vo wattoch na spotrebu energie 40 dBm?

Riešenie:

P (dBW) = 40dBm - 30 = 10dBW

dBW na dBm, Wattová prevodná tabuľka

Výkon (dBW) Výkon (dBm) Výkon (Watt)
-130 dBW -100 dBm 0,1 pW
-120 dBW -90 dBm 1 pW
-110 dBW -80 dBm 10 pW
-100 dBW -70 dBm 100 pW
-90 dBW -60 dBm 1 nW
-80 dBW -50 dBm 10 nW
-70 dBW -40 dBm 100 nW
-60 dBW -30 dBm 1 μW
-50 dBW -20 dBm 10 μW
-40 dBW -10 dBm 100 μW
-30 dBW 0 dBm 1 mW
-20 dBW 10 dBm 10 mW
-10 dBW 20 dBm 100 mW
-1 dBW 29 dBm 0,794328 W
0 dBW 30 dBm 1,000000 W
1 dBW 31 dBm 1,258925 W
10 dBW 40 dBm 10 W
20 dBW 50 dBm 100 W
30 dBW 60 dBm 1 kW
40 dBW 70 dBm 10 kW
50 dBW 80 dBm 100 kW
60 dBW 90 dBm 1 MW
70 dBW 100 dBm 10 MW
80 dBW 110 dBm 100 MW
90 dBW 120 dBm 1 GW
100 dBW 130 dBm 10 GW

V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2289

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií