Elektrické a elektronické symboly

Elektrické symboly a symboly elektronických obvodov sa používajú na kreslenie schém.

Symboly predstavujú elektrické a elektronické komponenty.

Tabuľka elektrických symbolov

symbol Názov komponentu zmysel
Symboly vodičov
symbol elektrického vodiča Elektrické drôty Vodič elektrického prúdu
symbol zapojených vodičov Pripojené vodiče Spojený priechod
symbol nezapojených vodičov Nepripojené vodiče Vodiče nie sú pripojené
Prepínajte symboly a reléové symboly
Symbol prepínača SPST Prepínač SPST Pri otvorení odpojí prúd
Symbol prepínača SPDT Prepínač SPDT Vyberá medzi dvoma pripojeniami
symbol tlačidla Tlačidlový spínač (NIE) Okamžitý spínač - normálne otvorený
symbol tlačidla Tlačidlový spínač (NC) Okamžitý spínač - obvykle zatvorený
symbol prepínača dip Prepínač DIP Prepínač DIP sa používa na palubnú konfiguráciu
symbol relé spst Relé SPST Relé rozopína / zapína spojenie elektromagnetom
symbol relé spdt Relé SPDT
symbol prepojky skokan Spojenie uzavrite vložením prepojok na kolíky.
symbol spájkovacieho mostíka Spájkovací mostík Spájka na uzavretie spojenia
Pozemné symboly
symbol Zeme Zem Používa sa na referenciu nulového potenciálu a ochranu pred elektrickým prúdom.
symbol podvozku Podvozok na zemi Pripojené k šasi obvodu
spoločný digitálny pozemný symbol Digitálne / spoločné  
Symboly rezistorov
symbol rezistora Rezistor (IEEE) Rezistor znižuje prietok prúdu.
symbol rezistora Rezistor (IEC)
symbol potenciometra Potenciometer (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 3 svorky.
symbol potenciometra Potenciometer (IEC)
variabilný odporový symbol Variabilný rezistor / reostat (IEEE) Nastaviteľný odpor - má 2 svorky.
variabilný odporový symbol Variabilný rezistor / reostat (IEC)
Trimmerový rezistor Prednastavený odpor
termistor Tepelný odpor - zmena odporu pri zmene teploty
Rezistor závislý na fotorezistore / svetle (LDR) Fotoodpor - zmena odporu so zmenou intenzity svetla
Symboly kondenzátora
kondenzátor Kondenzátor sa používa na ukladanie elektrického náboja. Pôsobí ako skrat s AC a otvorený s DC.
kondenzátorový symbol kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátora Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
symbol polarizovaného kondenzátora Polarizovaný kondenzátor Elektrolytický kondenzátor
variabilný symbol kondenzátora Variabilný kondenzátor Nastaviteľná kapacita
Symboly induktora / cievky
induktorový symbol induktor Cievka / solenoid, ktorý vytvára magnetické pole
symbol induktora železného jadra Induktor železného jadra Zahŕňa železo
variabilný symbol induktora jadra Variabilný induktor  
Symboly napájacieho zdroja
symbol zdroja napätia Zdroj napätia Generuje konštantné napätie
symbol aktuálneho zdroja Aktuálny zdroj Generuje konštantný prúd.
symbol zdroja striedavého prúdu Zdroj striedavého napätia Zdroj striedavého napätia
symbol generátora generátor Elektrické napätie je generované mechanickou rotáciou generátora
symbol batérie Batéria Generuje konštantné napätie
symbol batérie batérie Generuje konštantné napätie
symbol zdroja riadeného napätia Riadený zdroj napätia Generuje napätie ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu.
symbol zdroja riadeného prúdu Riadený prúdový zdroj Generuje prúd ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu.
Symboly meračov
voltmeter symbol voltmeter Meria napätie. Má veľmi vysoký odpor. Pripojené paralelne.
symbol ampéra ampérmeter Meria elektrický prúd. Má takmer nulový odpor. Pripojené sériovo.
ohmmeter symbol ohmmeter Meria odpor
symbol wattmetra wattmeter Meria elektrickú energiu
Symboly žiaroviek / žiaroviek
symbol lampy Žiarovka / žiarovka Vytvára svetlo, keď prúd tečie
symbol lampy Žiarovka / žiarovka
symbol lampy Žiarovka / žiarovka
Symboly diódy / LED
symbol diódy dióda Dióda umožňuje prúdenie iba v jednom smere - zľava (anóda) doprava (katóda).
zenerova dióda Zenerova dióda Umožňuje prúdenie prúdom v jednom smere, ale tiež môže prúdiť v opačnom smere, keď je nad poruchovým napätím
symbol Schottkyho diódy Schottkyho dióda Schottkyho dióda je dióda s nízkym poklesom napätia
symbol variácie diódy Diódy varaktora / var Variabilná kapacitná dióda
symbol tunelovej diódy Tunelová dióda  
vedený symbol Svetelná dióda (LED) LED dióda emituje svetlo, keď preteká prúd
symbol fotodiódy fotodióda Fotodióda umožňuje prúdenie prúdu, keď je vystavený svetlu
Tranzistorové symboly
symbol tranzistora npn Bipolárny tranzistor NPN Umožňuje aktuálny tok, keď je vysoký potenciál na základni (v strede)
pnp tranzistorový symbol Bipolárny tranzistor PNP Umožňuje súčasný tok, keď je nízky potenciál na základni (v strede)
symbol tranzistora Darlington Darlingtonský tranzistor Vyrobené z 2 bipolárnych tranzistorov. Má celkový zisk produktu každého zisku.
Symbol tranzistora JFET-N Tranzistor JFET-N Tranzistor s N-kanálovým poľom
Symbol tranzistora JFET-P Tranzistor JFET-P P-kanálový tranzistor s efektom poľa
Symbol tranzistora nmos Tranzistor NMOS Tranzistor MOSFET s N kanálom
symbol tranzistora pmos Tranzistor PMOS P-kanálový tranzistor MOSFET
Rôzne. symboly
symbol motora motor Elektrický motor
symbol transformátora transformátor Zmeňte striedavé napätie z vysokého na nízke alebo nízke na vysoké.
symbol zvončeka Elektrický zvonček Krúžky, keď sú aktivované
symbol bzučiaka bzučiak Vytvára bzučiaci zvuk
symbol poistky poistka Poistka sa odpojí, keď je prúd nad prahom. Používa sa na ochranu obvodu pred vysokými prúdmi.
symbol poistky poistka
symbol autobusu autobus Obsahuje niekoľko drôtov. Zvyčajne pre údaje / adresu.
symbol autobusu autobus
symbol autobusu autobus
symbol optočlenu Optočlen / optočlen Optočlen izoluje pripojenie k inej doske
symbol reproduktora reproduktor Konvertuje elektrický signál na zvukové vlny
symbol mikrofónu mikrofón Konvertuje zvukové vlny na elektrický signál
symbol operačného zosilňovača Operačný zosilňovač Zosilnite vstupný signál
symbol spúšte Schmitt Trigger Pracuje s hysteréziou na zníženie hluku.
Analógovo-digitálny prevodník (ADC) Konvertuje analógový signál na digitálne čísla
Digitálno-analógový prevodník (DAC) Konvertuje digitálne čísla na analógový signál
symbol kryštálového oscilátora Crystal Oscilátor Používa sa na generovanie presného frekvenčného hodinového signálu
Priamy prúd Jednosmerný prúd sa generuje z konštantnej úrovne napätia
Symboly antény
symbol antény Anténa / anténa Vysiela a prijíma rádiové vlny
symbol antény Anténa / anténa
symbol dipólovej antény Dipole anténa Dva drôty jednoduchá anténa
Symboly logických brán
NIE JE symbol brány NOT Gate (invertor ) Výstupy 1, ak je vstup 0
A symbol brány A Brána Výstupy 1, keď sú oba vstupy 1.
Symbol brány NAND NAND Gate Výstupy 0, keď sú oba vstupy 1. (NOT + AND)
ALEBO symbol brány ALEBO Brána Výstupy 1, ak je akýkoľvek vstup 1.
Symbol brány NOR Brána NOR Výstupy 0, ak je akýkoľvek vstup 1. (NOT + ALEBO)
Symbol brány XOR Brána XOR Výstupy 1, keď sú vstupy odlišné. (Exkluzívne ALEBO)
Symbol klopného flopu D Flip-Flop Uloží jeden bit údajov
symbol muxu Multiplexor / Mux 2 na 1 Slúži na pripojenie výstupu k vybranému vstupnému riadku.
symbol muxu Multiplexor / Mux 4 na 1
symbol demuxu Demultiplexor / Demux 1 až 4 Slúži na pripojenie vybraného výstupu k vstupnému riadku.

V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií