Kalkulačka konečnej známky

Akú známku potrebujete na záverečnej skúške?

%
%
%

Kalkulačka známok »

Výpočet konečnej známky

Príklad č. 1

Aktuálna známka je 70% (alebo C-).

Váha záverečnej skúšky je 50%.

Požadovaná známka je 80% (alebo B-).

Kalkulácia:

Výsledná známka sa rovná požadovanej známke mínus 100% mínus váha konečnej skúšky (w) krát aktuálna známka (g), vydelená váhou záverečnej skúšky (w):

Záverečná známka

= ( požadovaná známka - (100% - w ) × aktuálna známka ) / w

= (80% - (100% - 50%) × 70%) / 50% = 90%

Záverečná známka by teda mala byť 90% (alebo A-).

Príklad č. 2

Priradenie 1: váha 1 = 50%, stupeň 1 = 16 z 20.

Úloha 2: váha 2 = 30%, maximálna známka = 30.

Úloha 3: váha 3 = 20%, maximálna známka = 40.

Nájdite priemernú známku v úlohách 2 a 3 potrebných na získanie známok v triede 85%.

Kalkulácia:

Aktuálny stupeň = Priradenie 1 stupeň = stupeň 1 / maximálny stupeň 1 = 16/20 = 0,8 = 80%

Požadovaná známka = 85%

Váha záverečnej skúšky = w = váha 2 + váha 3 = 30% + 20% = 50%

Záverečná známka = ( požadovaná známka - (100% - w ) × aktuálna známka ) / w

= (85% - 50% × 80%) / 50% = 90%

To znamená, že musíte získať priemernú známku 90% v úlohách 2 a 3, aby ste získali známku 85%.

Priradenie 2 známka = 90% × maximálna známka = 90% × 30 = 27

Úloha 3 známka = 90% × maximálna známka = 90% × 40 = 36

Kalkulačka známok »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 284

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií