Kalkulačka stupňa

Zadajte známky a hmotnosti a stlačte tlačidlo Vypočítať :

# Známka (list) Známka (%) závažia
Nájsť ďalšie stupne potrebné na získanie priemernú známku z
%
(hmotnosť musí byť v%).

Kalkulačka konečnej známky »

Vážený výpočet triedy

Vážená známka sa rovná súčtu súčinu hmotností (w) v percentách (%) krát známka (g):

Vážená známka = š 1 x g 1 + š 2 x g 2 + š 3 x g 3 + ...

príklad

Kurz matematiky s triedou 80 a váhou 30%.

Biologický kurz so stupňom 90 a váhou 50%.

Kurz histórie so stupňom 72 a váhou 20%.

Vážený priemer triedy sa vypočíta podľa:

Vážená známka

 = W 1 x g 1 + w 2 x g 2 + w 3 x g 3

 = 30% x 80 + 50% x 90 + 20% x 72 = 83,4


Ak hmotnosť nie je v percentách (hodiny alebo body ...), mali by ste sa vydeliť súčtom hmotností:

Vážená známka = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 × g 3 + ...) / ( w 1 + w 2 + w 3 + ...)

príklad

3 body Kurz matematiky so známkou 80.

5 bodov Biologický kurz so známkou 90.

2 body Kurz histórie so známkou 72.

Vážený priemer triedy sa vypočíta podľa:

Vážená známka

 = ( w 1 × g 1 + w 2 × g 2 + w 3 x g 3 ) / ( w 1 + w 2 + w 3 )

 = (3 x 80 + 5 x 90 + 2 x 72) / (3 + 5 + 2) = 83,4

Kalkulačka konečnej známky »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 286

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií