HTML znakové kódy

Všetky kódové znaky HTML textových písiem a symbolov od � do  .

Kliknutím na znak získate kód HTML:

 
 

* Skontrolujte, či je znak podporovaný v prehliadači Android.

Špeciálne kódy HTML

spáliť Číselný
kód
pomenovaný
kód
Popis
  	   horizontálna karta
  
   line feed
  
   návrat / vstup
      nerozbitný priestor

Bežné kódy HTML znakov

spáliť Číselný
kód
pomenovaný
kód
Popis
      priestor
! !   výkričník
" " " dvojitá ponuka
# #   číslo
$ $   dolár
% %   percento
& & & ampersand
' ' ' jednoduchá ponuka
( (   ľavá zátvorka
) )   pravá zátvorka
* *   hviezdička
+ +   plus
, ,   čiarka
- -   bez
. .   perióda
/ /   lomítko
0 0   nula
1 1   jeden
2 2   dva
3 3   tri
4 4   štyri
5 5   päť
6 6   šesť
7 7   sedem
8 8   osem
9 9   deväť
: :   hrubé črevo
; &#59;   bodkočiarka
< &#60; &lt; menej ako
= &#61;   znamenie rovnosti
> &#62; &gt; väčší než
? &#63;   otáznik
@ &#64;   na znamenie
A &#65;    
B &#66;    
C &#67;    
D &#68;    
E &#69;    
F &#70;    
G &#71;    
H &#72;    
I &#73;    
J &#74;    
K &#75;    
L &#76;    
M &#77;    
N &#78;    
O &#79;    
P &#80;    
Q &#81;    
R &#82;    
S &#83;    
T &#84;    
U &#85;    
V &#86;    
W &#87;    
X &#88;    
Y &#89;    
Z &#90;    
[ &#91;   ľavá hranatá zátvorka
\ &#92;   obrátenej lomítko
] &#93;   pravá hranatá zátvorka
^ &#94;   strih / obrus
_ &#95;   podčiarknutie
` &#96;   hrob / prízvuk
a &#97;    
b &#98;    
c &#99;    
d &#100;    
e &#101;    
f &#102;    
g &#103;    
h &#104;    
i &#105;    
j &#106;    
k &#107;    
l &#108;    
m &#109;    
n &#110;    
o &#111;    
p &#112;    
q &#113;    
r &#114;    
s &#115;    
t &#116;    
u &#117    
v &#118;    
w &#119;    
x &#120;    
y &#121;    
z &#122;    
{ &#123;   ľavá zložená zátvorka
| &#124;   vertikálna lišta
} &#125;   pravá zložená zátvorka
~ &#126;   vlnovka

Extra kódy

spáliť Číselný
kód
pomenovaný
kód
Popis
  &#160; &nbsp; nerozbitný priestor
¡ &#161; &iexcl; obrátený výkričník
¢ &#162; &cent; znak centu
£ &#163; &pound; znak libry
¤ &#164; &curren; znak meny
¥ &#165; &yen; len podpísať
¦ &#166; &brvbar; zlomený pruh
§ &#167; &sect; značka sekcie
¨ &#168; &uml; diaeresis
© &#169; &copy; znamenie autorských práv
ª &#170; &ordf; ženský ordinálny ukazovateľ
« &#171; &laquo; ľavotočivá guillemet
¬ &#172; &not; nepodpíš
­ &#173; &shy; mäkký spojovník
® &#174; &reg; registrované označenie
¯ &#175; &macr; macron
° &#176; &deg; stupeň znamenia
± &#177; &plusmn; znamienko plus-mínus
² &#178; &sup2; horný index dva
³ &#179; &sup3; horný index tri
´ &#180; &acute; akútny prízvuk
µ &#181; &micro; mikro znamenie
&#182; &para; odsek znak
· &#183; &middot; stredná bodka
¸ &#184; &cedil; rozstup cedilla
¹ &#185; &sup1; horný index jeden
º &#186; &ordm; mužský ordinálny ukazovateľ
» &#187; &raquo; pravá ukazovacia guillemet
¼ &#188; &frac14; zlomok jedna štvrtina
½ &#189; &frac12; zlomok jedna polovica
¾ &#190; &frac34; zlomok tri štvrtiny
¿ &#191; &iquest; obrátený otáznik
À &#192; &Agrave;  kapitál  A s hrobom
Á &#193; &Aacute;  kapitál  A s akútnym
 &#194; &Acirc;  kapitál  A s obvodom
à &#195; &Atilde;  kapitál  A s vlnovkou
Ä &#196; &Auml;  kapitál  A s diaerézou
Å &#197; &Aring;  kapitál  A s krúžkom
Æ &#198; &AElig;  kapitál  AE
Ç &#199; &Ccedil;  kapitál  C s cedilla
È &#200; &Egrave;  kapitál  E s hrobom
É &#201; &Eacute;  kapitál  E s akútnou
Ê &#202; &Ecirc;  kapitál  E s obrubou
Ë &#203; &Euml;  kapitál  E s diaerézou
Ì &#204; &Igrave;  kapitál  Ja som s hrobom
Í &#205; &Iacute;  kapitál  I s akútnymi
Î &#206; &Icirc;  kapitál  Ja som s circumflexom
Ï &#207; &Iuml;  kapitál  I s diaerézous
Ð &#208; &ETH;  kapitál  ETH
Ñ &#209; &Ntilde;  kapitál  N s vlnovkou
Ò &#210; &Ograve;  kapitál  O s hrobom
Ó &#211; &Oacute;  kapitál  O s akútnymi
Ô &#212; &Ocirc;  kapitál  O s obvodom
Õ &#213; &Otilde;  kapitál  O s vlnovkou
Ö &#214; &Ouml;  kapitál  O s diaerézou
× &#215; &times; znamenie násobenia
Ø &#216; &Oslash;  kapitál  O s mŕtvicou
Ù &#217; &Ugrave;  kapitál  U s hrobom
Ú &#218; &Uacute;  kapitál  U s akútnym
Û &#219; &Ucirc;  kapitál  U s obvodom
Ü &#220; &Uuml;  kapitál  U s diaerézou
Ý &#221; &Yacute;  kapitál  Y s akútnym
Þ &#222; &THORN;  kapitál  THORN
ß &#223; &szlig;  malý  ostré s
à &#224; &agrave;  malý  a s hrobom
á &#225; &aacute;  malý  a s akútnym
â &#226; &;  malý  a s obvodom
ã &#227; &atilde;  malý  a s vlnovkou
ä &#228; &auml;  malý  a s diaerézou
å &#229; &aring;  malý  a s krúžkom vyššie
æ &#230; &aelig;  malý  ae
ç &#231; &ccedil;  malý  c s cedilla
è &#232; &egrave;  malý  e s hrobom
é &#233; &eacute;  malý  e s akútnym
ê &#234; &ecirc;  malý  e s obvodom
ë &#235; &euml;  malý  e s diaerézou
ì &#236; &igrave;  malý  i s hrobom
í &#237; &iacute;  malý  i s akútnym
î &#238; &icirc;  malý  i s obvodom
ï &#239; &iuml;  malý  i s diaerézou
ð &#240; &eth;  malý  eth
ñ &#241; &ntilde;  malý  n s vlnovkou
ò &#242; &ograve;  malý  o s hrobom
ó &#243; &oacute;  malý  o s akútnymi
ô &#244; &ocirc;  malý  o s cirkusom
õ &#245; &otilde;  malý  o s vlnovkou
ö &#246; &ouml;  malý  o with diaeresis
÷ &#247; &divide; divízny znak
ø &#248; &oslash;  malý  o s mŕtvicou
ù &#249; &ugrave;  malý  u s hrobom
ú &#250; &uacute;  malý  u s akútnym
û &#251; &ucirc;  malý  u s circumflex
ü &#252; &uuml;  malý  u s diaerézou
ý &#253; &yacute;  malý  y s akútnym
þ &#254; &thorn;  malý  thorn
ÿ &#255; &yuml;  malý  y s diaerézou

HTML kódy matematických symbolov

spáliť Číselný
kód
pomenovaný
kód
popis
& &#38; &amp; ampersand
&#8226; &bull; guľka
&#9702;   biela guľka
&#8729;   strelec
&#8227;   trojuholníková guľka
&#8259;   spojovník
° &#176; &deg; stupeň
&#8734; &infin; nekonečno
&#8240; &permil; per-mille
&#8901; &sdot; multiplikačná bodka
± &#177; &plusmn; plus-mínus
&#8224; &dagger; Hermitian
&#8212; &mdash;  
¬ &#172; &not;  
µ &#181; &micro;  
&#8869; &perp;  
&#8741; &par;  

Kódy mien

spáliť Číselný
kód
Pomenovaný
kód
popis
$ &#36;   dolár
&#8364; &euro; euro
£ &#163; &pound; libra
¥ &#165; &yen; jen / yuan
¢ &#162; &cent; cent
&#8377;   indická rupia
&#8360;   rupia
&#8369;   peso
&#8361;   kórejský vyhral
฿ &#3647;   thai baht
&#8363;   dong
&#8362;   šekel

Kódy duševného vlastníctva

spáliť Číselný
kód
Pomenovaný
kód
popis
© &#169; &copy; copyright
® &#174; &reg; Registrovaná ochranná známka
&#8471;   autorské práva na zvukový záznam
&#8482; &trade; ochranná známka
&#8480;   servisná značka

Grécka abeceda kódy

spáliť Číselný
kód
Pomenovaný
kód
popis
α &#945; &alpha; malé alfa
β &#946; &beta; malá beta
γ &#947; &gamma; malá gama
δ &#948; &delta; malá delta
ε &#949; &epsilon; malý epsilon
ζ &#950; &zeta; malá zeta
η &#951; &eta; malá eta
θ &#952; &theta; malé theta
ι &#953; &iota; malá jota
κ &#954; &kappa; malý kappa
λ &#955; &lambda; malá lambda
μ &#956; &mu; malý mu
ν &#957; &nu; malý nu
ξ &#958; &xi; malé xi
ο &#959; &omicron; malý omicron
π &#960; &pi; malý pi
ρ &#961; &rho; malý rho
σ &#963; &sigma; malý sigma
τ &#964; &tau; malý tau
υ &#965; &upsilon; malý upsilon
φ &#966; &phi; malý phi
χ &#967; &chi; malý chi
ψ &#968; &psi; malý psi
ω &#969; &omega; malá omega
Α &#913; &Alpha; veľké alfa
Β &#914; &Beta; kapitál beta
Γ &#915; &Gamma; kapitál gama
Δ &#916; &Delta; kapitál delta
Ε &#917; &Epsilon; kapitál epsilon
Ζ &#918; &Zeta; kapitál zeta
Η &#919; &Eta; kapitál eta
Θ &#920; &Theta; kapitál theta
Ι &#921; &Iota; kapitál iota
Κ &#922; &Kappa; kapitál kappa
Λ &#923; &Lambda; kapitál lambda
Μ &#924; &Mu; kapitál mu
Ν &#925; &Nu; kapitál nu
Ξ &#926; &Xi; kapitál xi
Ο &#927; &Omicron; kapitál omicron
Π &#928; &Pi; kapitál pi
Ρ &#929; &Rho; kapitál rho
Σ &#931; &Sigma; kapitál sigma
Τ &#932; &Tau; kapitál tau
Υ &#933; &Upsilon; kapitál upsilon
Φ &#934; &Phi; kapitál phi
Χ &#935; &Chi; kapitál chi
Ψ &#936; &Psi; kapitál psi
Ω &#937; &Omega; kapitál omega

V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2538

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií