HTML komentáre

HTML komentár tag | Príklady komentár HTML | Generátor kódu komentárov HTML

Značka komentára HTML

<! - Toto je komentár HTML ->

Oddeľovač otvorených komentárov:

<! -

Oddeľovač uzavrieť komentár:

->

Príklady komentárov HTML

Informatívne textové poznámky

Ak chcete do kódu pridať vysvetlenia, použite informatívne textové komentáre.

HTML kód:

<! - Toto je jednoriadkový komentár ->
<p> nejaký text ... </p>
<! -
    Toto je
    viacriadkový
    komentár
->
<p> nejaký ďalší text ... </p>

 

Zobrazenie stránky s výsledkami:

nejaký text ...
ďalší text ...

 

Komentovanie kódu

Ak chcete, aby bol kód neaktívny, použite komentovanie kódu.

HTML kód:

<! - <p> nejaký text ... </p> ->
<! -
<p> nejaký text ... </p>
<p> nejaký text ... </p>
->
<p> nejaký ďalší text ... </p>

 

Zobrazenie stránky s výsledkami:

nejaký ďalší text ...

Generátor kódu komentárov HTML


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2537

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií