Kódovač Base64


fotografie

Dekodér Base64 »

Kódovač adries URL »

Príklad kódovania na text64

Zadávanie textu:

Textový vstup je najskôr kódovaný ako binárny bitový tok kódov ASCII každého znaku.

Každých 6 bitov bitového toku je kódovaných na číslicu base64.

Výstup kódovaného textového reťazca base64:

Príklad kódovania obrazu na base64

Zadanie obrázka:

flower.jpg

Schéma URI obrazových dát so základným dátovým výstupom:

data:image/jpeg;base64, je hlavička schémy URI údajov.

/9j/4AAQSkZ... sú kódované dáta base64.

HTML <img> s dátami URI bázy64

<img src="data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...">

Pozadie CSS so základňou64 URI dát

body {
    background-image: url('data:image/jpeg;base64,/9j/4AAQSkZ...');
}

Kódovač adries URL »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2591

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií