Geometrické symboly

Tabulka symbolů v geometrii:

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
úhel tvořené dvěma paprsky ∠ABC = 30 °
úhel měřený úhel   úhelABC = 30 °
úhel sférický úhel   AOB = 30 °
pravý úhel = 90 ° α  = 90 °
° stupeň 1 otočení = 360 ° α  = 60 °
deg stupeň 1 otočení = 360 deg α  = 60 deg
minuta arcminute, 1 ° = 60 ' α = 60 ° 59 '
vteřina v sekundách, 1 '= 60 ″ α = 60 ° 59'59 ″
čára čára nekonečná linie  
AB úsečka čára z bodu A do bodu B  
paprsek paprsek čára začínající od bodu A  
oblouk oblouk oblouk z bodu A do bodu B oblouk = 60 °
kolmý kolmé čáry (úhel 90 °) ACBC
paralelní rovnoběžky ABCD
shodný s ekvivalence geometrických tvarů a velikostí ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ podobnost stejné tvary, ne stejné velikosti ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ trojúhelník tvar trojúhelníku ΔABC ≅ ΔBCD
| x - y | vzdálenost vzdálenost mezi body x a y | x - y | = 5
π pi konstanta π = 3,141592654 ...

je poměr mezi obvodem a průměrem kruhu

c = πd = 2⋅ πr
rad radiány úhlová jednotka radian 360 ° = 2π rad
C radiány úhlová jednotka radian 360 ° = 2π c
grad gradians / gons úhlová jednotka stupňů 360 ° = 400 stupňů
G gradians / gons úhlová jednotka stupňů 360 ° = 400 g

Algebraické symboly »


V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2162

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací