Teoretické matematické symboly

Seznam množin symbolů teorie množin a pravděpodobnosti.

Tabulka symbolů množin

Symbol Název symbolu Význam /
definice
Příklad
{} soubor kolekce prvků A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| takový, že aby A = { x | x\ mathbb {R}, x <0}
A⋂B průsečík objekty, které patří do množiny A a B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B unie objekty, které patří do množiny A nebo B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podmnožina A je podskupina B. sada A je zahrnuta v sadě B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B správná podmnožina / přísná podmnožina A je podmnožina B, ale A není rovno B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B ne podmnožina množina A není podmnožinou množiny B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B superset A je nadmnožina B. sada A zahrnuje sadu B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B správná superset / přísná superset A je nadmnožina B, ale B se nerovná A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B ne nadmnožina množina A není superset množiny B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2 A napájení všechny podmnožiny A  
\ mathcal {P} (A) napájení všechny podmnožiny A  
A = B rovnost obě sady mají stejné členy A = {3,9,14},
B = {3,9,14},
A = B
c doplněk všechny objekty, které nepatří do sady A  
A' doplněk všechny objekty, které nepatří do sady A  
A \ B relativní doplněk předměty, které patří do A a ne do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
AB relativní doplněk předměty, které patří do A a ne do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symetrický rozdíl objekty, které patří k A nebo B, ale ne k jejich průniku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symetrický rozdíl objekty, které patří k A nebo B, ale ne k jejich průniku A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a ∈A prvek,
patří
nastavit členství A = {3,9,14}, 3 ∈ A
x ∉A není součástí žádné set členství A = {3,9,14}, 1 ∉ A
( a , b ) objednaný pár kolekce 2 prvků  
A × B kartézský součin sada všech objednaných párů z A a B  
| A | mohutnost počet prvků sady A A = {3,9,14}, | A | = 3
#A mohutnost počet prvků sady A A = {3,9,14}, # A = 3
| svislá lišta takový, že A = {x | 3 <x <14}
0 aleph-null nekonečná mohutnost přirozených čísel  
1 aleph-one mohutnost množiny pořadových čísel  
Ó prázdná sada Ø = {} A = Ø
\ mathbb {U} univerzální sada sada všech možných hodnot  
0 nastavena přirozená čísla / celá čísla (s nulou) \ mathbb {N}0 = {0,1,2,3,4, ...} 0 ∈ \ mathbb {N}0
1 nastavena přirozená čísla / celá čísla (bez nuly) \ mathbb {N}1 = {1,2,3,4,5, ...} 6 ∈ \ mathbb {N}1
nastavena celá čísla \ mathbb {Z} = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} -6 ∈ \ mathbb {Z}
racionální sada čísel \ mathbb {Q}= { x | x = a / b , a , b\ mathbb {Z}a b ≠ 0} 2/6 ∈ \ mathbb {Q}
sada reálných čísel \ mathbb {R}= { x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈ \ mathbb {R}
soubor složitých čísel \ mathbb {C}= { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} 6 + 2 i\ mathbb {C}

Statistické symboly »


V současné době máme kolem 2787 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2165

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací