Kilometr x Kylometr

Jeden kilometr má 1000 metrů. To víme všichni. Ale jak tuto jednotku délky správně pravopisně napsat? Bohužel je jen jediná správná varianta – kilometr s měkkým i.

Správně se píše kilometr

Kilometr se dá v textu napsat zkratkou km. Pokud však píšete celé slovo, vždy zvolte měkké i.

I když si asi říkáte, že k je tvrdá souhláska, musíte mít na paměti, že předpona kilo je řeckého původu, stejné pravidlo proto platí i u slov jako kilogram, kilowatt atd.

Příklady SPRÁVNÉHO užití slova kilometr:

  • Ještě půl kilometru a budeme konečně v hospodě.
  • Dal jsem si za cíl uběhnout deset kilometrů, ale trochu jsem se přecenil vzhledem ke své váze.
  • Na devátém kilometru závodu se jednomu z běžců přitížilo.
  • Šli jsme na krátkou procházku a nakonec ta túra měla dvacet kilometrů.
  • Kolik kilometrů čtverečních má tento les?
  • Kolik kilometrů za hodinu ten magor jede, když je tu obec?
  • Nabízíme v autoservisu kontrolu kilometrů u starých aut.
  • Kilometr je zhruba 1 333 kroků, pokud počítáš, že jeden krok má 75 centimetrů.
  • Jedna míle je více než jedna a půl kilometru.
  • Jel jsem na cyklovýlet a po dvou kilometrech jsem si uvědomil, že mám vlastně mnohem radši svojí televizi.

Source : Krcmic.cz

V současné době máme kolem 2742 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 3900

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací