Kalendár

Kalendár

Kalendár (lat. calendarium, od calendae, pôvodne sviatky novoluní) je abstraktný systém pre členenie času datovaním a orientáciou v čase v periódach dní a dlhších v rámci roka. Jeho zmysel a vznik je od najstarších kalendárnych systémov rovnaký – slúži organizácii života a spolupráce ľudí v časovom rozsahu medzi jedným dňom a jedným rokom, obzvlášť na účely spoločenské, náboženské, hospodárske a politické, zaznamenané v prehľade udalostí. Jednotlivé periódy sú v kalendárnych systémoch obvykle označené poradovým číslom, pomenované alebo oboje.

Nepresne sa pod pojem kalendár zahŕňa aj ročenie (letopočet) s počítaním rokov (rokov), napr. juliánsky a reformný gregoriánsky kalendár, ktorý mení práve ročenie, nie sám juliánsky kalendár, teda usporiadanie dní v roku. V odvodenom zmysle je kalendárom taktiež grafický rozvrh dní, týždňov a mesiacov na určitý rok, napríklad tlačený nástenný a stolný kalendár, prípadne kalendár elektronický – alebo rozvrh udalostí vôbec či sviatkov (vrátane menín) umožňujúci plánovať. Pretože v tlačených kalendároch bývalo aj čítanie pre široké vrstvy, označuje sa ako kalendár aj žáner ľudového čítania.


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 630

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií