Prevod ampérov na kW

Kalkulačka prevodu prúdu (A) na kilowatty (kW) .

kW
W
mW

Kalkulačka prevodu prúdu na kW »

* Použite e ako vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet výkonu v DC sústave

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná prúdu I v ampéroch (A), násobkom napätia U vo voltoch (V) delenému 1000:

P (kW) = I (A) x U (V) / 1000

Jednofázový prúd na striedavý prúd na výpočet kilowattov

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná účinníku PF násobenému fázovému prúdu I v ampéroch (A), násobku RMS napätia U vo voltoch (V) vydelenému 1000:

P (kW) = PF × I (A) × U (V) / 1000

Výpočet trojfázového zosilňovača striedavého prúdu na kilowatty

Výpočet s napájacím napätím

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná druhej odmocnine trojnásobku účinníka PF násobok fázového prúdu I v ampéroch (A) - násobok RMS napätia medzi fázovými vodičmi a UL-L vo voltoch (V) vydelené 1000:

P(kW) = 3 × PF × I(A) × UL-L (V) / 1000

Výpočet s nulovým napätím

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná trojnásobku účinníka PF násobku fázového prúdu I v ampéroch (A), násobku RMS napätia na nulovacom vodiči U L-N vo voltoch (V) delenému 1000:

P(kW) = 3 × PF × I(A) × UL-N (V) / 1000

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odolné zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová pec 1
Synchrónny motor 0,9

Výpočet ampérov na kW »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 226

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií