Prevod ampérov (A) na watty (W)

Prevod elektrického prúdu (I) v ampéroch (A) do elektrickej energie (P) vo wattoch (W).

Vyberte typ elektrickej sústavy, zadajte elektrický prúd (I) v ampéroch (A) a elektrické napätie (U) vo voltoch (V).

W
kW
mW

Prevod wattov (W) na ampéry (A) »

* Pre vedecký zápis exponentov použite písmeno e. Napr: 5e3, 4e-8, 1.45e12

Prepočet jednosmerného prúdu na kilowatty

Výkon (P) v kilowattoch (kW) sa rovná prúdu (I) v ampéroch (A), krát napätie (U) vo voltoch (V):

P (W) = I (A) × U(V)

Prepočet jednofázového striedavého prúdu na kilowatty

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná účinníku PF krát fázový prúd I v ampéroch (A), krát RMS napätie (U) vo voltoch (V):

P (W) = PF × I (A) × U (V)

Prepočet trojfázového striedavého prúdu na kilowatty

Výpočet s napätím mezi vodiči

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná druhej odmocnine z 3-násobku účinníka PF krát fázového prúdu I v ampéroch (A), krát vedenia RMS napätia  (UL-L) vo voltoch (V):

P(W) = 3 × PF × I(A) × UL-L(V)

Výpočet s nulovým napätím

Výkon P v kilowattoch (kW) sa rovná 3-násobku účinníka PF násobku fázového prúdu I v ampéroch (A), krát linky na neutrálne RMS napätie (UL-N) vo voltoch (V):

P(W) = 3 × PF × I(A) ×U L-N(V)

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odolné zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0.95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0.85
Indukčný motor bez zaťaženia 0.35
Odporová pec 1
Synchrónny motor 0.9

Prepočet ampérov (A) na watty (W) »


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 230

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií