Kalkulačka kilowattov na ampéry

Kalkulačka kilowattov (kW) na ampéry (A) .

A
mA

Kalkulačka zosilňovačov do kW »

* Použite e ako vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet kilowattov jednosmerného prúdu

Prúd I v ampéroch (A) sa rovná 1000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW) vydelený napätím V vo voltoch (V):

I (A) = 1 000 × P (kW) / V (V)

Výpočet jednofázových kilowattov striedavého prúdu do ampérov

Fázový prúd I v ampéroch (A) sa rovná 1000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelený účinníkom PF- násobkom RMS napätia V vo voltoch (V):

I (A) = 1 000 × P (kW) / ( PF × V (V) )

Výpočet trojfázového kilowattu na striedavý prúd

Výpočet s napájacím napätím

Fázový prúd I v ampéroch (A) je rovný 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelený druhou odmocninou trojnásobku účinníka PF- násobok hodnoty RMS napätia VL -L vo vedení (V):

I (A) = 1 000 × P (kW) / ( 3 × PF × V L-L (V) )

Výpočet s nulovým napätím

Fázový prúd I v ampéroch (A) je rovný 1 000-násobku výkonu P v kilowattoch (kW), vydelený 3-násobkom účinníka PF- násobkom vedenia na neutrálne RMS napätie V L-N vo voltoch (V):

I (A) = 1 000 × P (kW) / (3 × PF × V L-N (V) )

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odolné zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0.95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0.85
Indukčný motor bez zaťaženia 0.35
Odporová pec 1
Synchrónny motor 0.9

Výpočet kW na ampéry »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 241

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií