Ohmov zákon, kalkulačka výkonu

Ak chcete získať ďalšie hodnoty, zadajte 2 hodnoty a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Odpor ( R ):
Prúd ( I ):
Napätie ( U ):
Výkon ( P ):

Kalkulačka AC elektrického obvodu

Zadajte 2 hodnoty amplitúdy + fázový posun a stlačte tlačidlo Vypočítať :

Impedancia ( Z ):
°  = 
Prúd ( I ):
°    
Napätie ( V ):
°    
Výkon ( S ):
°  = 

Ohmov zákon v jednoduchom obvode


Napätie U vo voltoch (V) sa rovná násobku prúdu I v ampéroch (A) a odporu R v ohmoch (Ω):

(V) = I (A)  ×  R (Ω)

Výkon P vo wattoch (W) sa rovná násobku napätia U vo voltoch (V) a prúdu I v ampéroch (A):

P (W) = U (V)  ×  I (A)

Elektrický výkon v striedavom (AC) prúde

Pre neustále sa meniacu okamžitú hodnotu striedavého prúdu a napätia sa mení aj elektrický výkon. Priemerný elektrický výkon striedavého prúdu možno vypočítať ako:

 P  = U ×  I × cos φ

Kde U a I sú efektívne hodnoty striedavého prúdu a napätia, φ je fázový posun medzi prúdom a napätím, člen cos φ sa nazýva účinník.

Efektívne hodnoty striedavého prúdu a napätia sú hodnoty takého jednosmerného prúdu a napätia, ktorého výkon by bol rovnaký ako je výkon daného striedavého prúdu a napätia. Veľkosť efektívnej hodnoty striedavého prúdu a napätia s harmonickým priebehom je

,
,

kde Im je amplitúda striedavého prúdu a Um je amplitúda striedavého napätia.


Ohmov zákon »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 249

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií