Prevod elektrického výkonu (watty) na prúd (ampéry)

Elektrický výkon vo wattoch (W) na elektrický prúd v ampéroch (A) .

A
mA

Prevod elektrického výkonu (watty) na prúd (ampéry) »

* Použite e ako vedecký zápis. Napr .: 5e3, 4e-8, 1,45e12

Výpočet jednosmerného prúdu

Prúd I v ampéroch (A) sa rovná výkonu P vo wattoch (W) vydelenému napätím vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / U (V)

Výpočet jednofázového striedavého prúdu

Fázový prúd I v ampéroch (A) je rovnaký ako výkon P vo wattoch (W), vydelený účinníkom PF  krát násobok RMS napätia U vo voltoch (V):

I (A) = P (W) / ( PF × (V) )

Faktor účinnosti impedančnej záťaže sa rovná 1.

Výpočet trojfázového striedavého prúdu

Výpočet medzi fázovými vodičmi

Fázový prúd I v ampéroch (A) je rovnaký ako výkon P vo wattoch (W), vydelený druhou odmocninou trojnásobku účinníka PF  krát násobok hodnoty RMS napätia UL -L vo vedení (V):

I(A) = P(W) / (3 × PF × UL-L(V) )

Faktor účinnosti odporovej impedančnej záťaže sa rovná 1.

Výpočet s pripojením na nulovací vodič

Fázový prúd I v ampéroch (A) je rovnaký ako výkon P vo wattoch (W), delený trikrát účinníkom PF a násobkom RMS napätia na nulovacom vodiči  UL-N vo voltoch (V):

I(A) = P(W) / (3 × PF × UL-N(V) )

Faktor účinnosti impedančnej záťaže sa rovná 1.

Typické hodnoty účinníka

Na presné výpočty nepoužívajte typické hodnoty účinníka.

Zariadenie Typický účinník
Odolné zaťaženie 1
Fluorescenčná lampa 0,95
Žiarovka 1
Plné zaťaženie indukčného motora 0,85
Indukčný motor bez zaťaženia 0,35
Odporová pec 1
Synchrónny motor 0,9

Prevod elektrického výkonu (watty) na prúd (ampéry) »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 264

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií