Kalkulačka pomeru

Zjednodušte výpočet pomerov pomocou tejto kalkulačky pomerov

Zadajte pomer (napríklad rozlíšenie obrazovky) a stlačte tlačidlo pre výpočet. Desatinné miesta oddeľujte bodkou, nie čiarkou.

:

Použitie kalkulačky

Pomocou tejto kalkulačky môžete zjednodušiť pomery tvaru A:B. A alebo B môžu byť celé čísla alebo desatinné čísla. Hodnoty pomeru môžu byť kladné alebo záporné.

Táto kalkulačka zjednodušuje pomery prevodom všetkých hodnôt na celé čísla a potom redukuje celé čísla na najnižšie hodnoty pomocou najvyššieho spoločného menovateľa. Úplné riešenie zobrazuje všetky kroky výpočtu.

Čo je pomer?

Pomer je porovnanie hodnoty dvoch čísel. Pomer A: B sa číta ako "A k B" a opisuje relatívny podiel dvoch množstvo.

Využitie pomerov

Pomery sa zvyčajne požívajú, ak chcete špecifikovať pomer látky A voči látke B. Napríklad či má byť látky A dvojnásobok, polovica a podobne. Samozrejme nemusí ísť len o pomer medzi dvoma látkami, ale môže sa ich zapojiť viac.

Relatívne pomery

Pomery sú vždy relatívne, nie je to žiadna absolútna veličina. Pokiaľ je v návode napísané "pridajte pol kila cukru a štvrť kila mäsa", je to niečo iné, než keby tam bolo napísané "pridajte trochu mäsa a dvojnásobné množstvo cukru". V prvom prípade nám nezostane nič iné, než kúpiť pol kila cukru, však v druhej prípade stačí, ak máme len dvojnásobok cukru oproti mäsu. Pomery sa zvyčajne značí pomocou dvojbodky. Napríklad 1:2 alebo 5:4. Čo tento zápis znamená? Prvý zápis znamená, že prvá látka má byť zastúpená v polovičnom množstve oproti druhej látke. Druhý zápis zase hovorí, že látka A má byť v miske 5 krát, kdežto rovnaké množstvo látky B iba štyrikrát.

Zjednodušenie pomerov

Bez ohľadu na to, ako je pomer napísaný, je dôležité, aby sa rovnako ako u iných zlomkoch zjednodušil na najmenšie celé čísla. To možno dosiahnuť nájdením najväčšieho spoločného menovateľa medzi číslami a ich príslušným rozdelením. Napríklad pri pomere 12 až 16 vidíte, že 12 aj 16 je možné vydeliť číslom 4. To zjednodušuje váš pomer na 3 až 4 alebo kvocienty, ktoré získate, keď delíte 12 a 16 na 4. Váš pomer môže byť teraz zapísaný ako:

3:4

3/4

3 až 4

0,75 (desatinné miesto je niekedy prípustné, aj keď sa používa menej často)


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 378

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií