Výpočet svetelného toku (Φ) z intenzity osvetlenia (E)

Svetelný tok (Φ) je fotometrická veličina charakterizujúca svetelný výkon žiarenia alebo jeho zdroje uvádzaný v jednotkách zvaných lumen (lm). Vyjadruje množstvo svetelnej energie, ktorú prenesie žiarenie alebo zdroj vyžiari za časovú jednotku s prihliadnutím na citlivosť priemerného ľudského oka na rôzne vlnové dĺžky svetla.

Praktické využitie svetelného toku

Celkový svetelný tok v lúmenoch je základnou charakteristikou obvykle udávanou pri svetelných zdrojoch, spolu s príkonom a farbou (teplotou) svetla. Tento tzv. svetelný výkon umožňuje rýchlo prepočítať účinnosť zdroja podelením jeho elektrickým príkonom. Pri posúdení osvetlenia v danom mieste je však potrebné zohľadniť smerovú charakteristiku zdroja, pretože napríklad žiarovka vydávajúca svetelný tok 500 lm v uhle 120° dosiahne v rovnakej vzdialenosti znateľne menšie (štvrtinové) osvetlenie v luxoch ako zdroj s rovnakým tokom sústredeným do uhla 30°.

Výpočet svetelného toku z intenzity osvetlenia

Výpočet s plochou povrchu zdroja osvetlenia v štvorcových stopách

Svetelný tok (Φ) v lúmenoch (lm) je rovný 0.09290304násobku intenzity osvetlenia (E) v luxoch (lx) krát plocha povrchu (A) zdroja osvetlenia v štvorcových stopách (ft2):

Φ(lm) = 0,09290304 × E(lx) × A(ft2)

Výpočet s polomerom sférického zdroja osvetlenia v stopách

Svetelný tok (Φ) v lúmenoch (lm) je rovný 0.09290304násobku intenzity osvetlenia (E) v luxoch (lx) krát, 4π krát druhá mocnina polomeru (r) sférického zdroja osvetlenia v stopách (ft):

Φ(lm) = 0,09290304 × E(lx) × 4⋅π⋅r2(ft)

Výpočet s plochou povrchu zdroja osvetlenia v štvorcových metroch

Svetelný tok (Φ) v lúmenoch (lm) je rovný intenzite osvetlenia (E) v luxoch (lx) krát plocha povrchu (A) zdroja osvetlenia v štvorcových metroch (m2):

Φ(lm) = E(lx) × A(m2)

Výpočet s polomerom sférického zdroja osvetlenia v metroch

Svetelný tok (Φ) v lúmenoch (lm) je rovný intenzite osvetlenia (E) v luxoch (lx) krát 4π krát druhá mocnina polomeru (r) sférického zdroja osvetlenia v metroch (m):

Φ(lm) = E(lx) × 4⋅π⋅r 2(m)


Prevod lúmenov (lm) na luxy (lx) »

Prevod luxov (lx) na lumene (lm) »

Výpočet intenzity osvetlenia (E) zo svetelného toku (Φ) »

Výpočet svetelného toku (Φ) zo svietivosti (I) »

Výpočet svetelného toku (Φ) z elektrického výkonu (P) »


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 313

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií