Symboly počtu

Tabulka matematických symbolů pro výpočet a analýzu

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
\ lim_ {x \ to x0} f (x) omezit mezní hodnota funkce  
ε epsilon představuje velmi malé číslo, téměř nulové ε 0
E e konstanta / Eulerovo číslo e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
y ' derivát derivát - Lagrangeova notace (3 x 3 ) '= 9 x 2
y '' druhá derivace derivát derivátu (3 x 3 ) '' = 18 x
y ( n ) nth derivát n krát derivace (3 x 3 ) (3) = 18
\ frac {dy} {dx} derivát derivát - Leibnizův zápis d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2
\ frac {d ^ 2y} {dx ^ 2} druhá derivace derivát derivátu d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x
\ frac {d ^ ny} {dx ^ n} nth derivát n krát derivace  
\ dot {y} derivace času derivace času - Newtonova notace  
derivát času sekundy derivát derivátu  
D x y derivát derivát - Eulerova notace  
D x 2 y druhá derivace derivát derivátu  
\ frac {\ částečné f (x, y)} {\ částečné x} parciální derivace   ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x
integrální naproti derivaci  
dvojitý integrál integrace funkce 2 proměnných  
trojitý integrál integrace funkce 3 proměnných  
uzavřený integrální obrys / čára    
integrál uzavřené plochy    
integrální uzavřený objem    
[ a , b ] uzavřený interval [ a , b ] = { x | axb }  
( a , b ) otevřený interval ( a , b ) = { x | a < x < b }  
i imaginární jednotka i ≡ √ -1 z = 3 + 2 i
z * komplexní konjugát z = a + biz * = a - bi z * = 3 + 2 i
z komplexní konjugát z = a + biz = a - bi z = 3 + 2 i
Re ( z ) skutečná část komplexního čísla z = a + bi → Re ( z ) = a Re (3 - 2 i ) = 3
Im ( z ) imaginární část komplexního čísla z = a + bi → Im ( z ) = b Im (3 - 2 i ) = -2
| z | absolutní hodnota / velikost komplexního čísla | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) 3 - 2 i | = √13
arg ( z ) argument složitého čísla Úhel poloměru v komplexní rovině arg (3 + 2 i ) = 33,7 °
nabla / del operátor gradientu / divergence f ( x , y , z )
vektor    
jednotkový vektor    
x * y konvoluce y ( t ) = x ( t ) * h ( t )  
Laplaceova transformace F ( s ) = { f ( t )}  
Fourierova transformace X ( ω ) = { f ( t )}  
δ funkce delta    
lemniscate symbol nekonečna  

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2166

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací