Základní matematické symboly

Seznam matematických symbolů

Seznam všech matematických symbolů a znaků - význam a příklady.

Základní matematické symboly

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
= rovná se znaménko rovnost 5 = 2 + 3
5 se rovná 2 + 3
není rovno znaménko nerovnost 5 ≠ 4
5 není rovno 4
přibližně stejné přiblížení sin (0,01) ≈ 0,01,
xy znamená, že x se přibližně rovná y
> přísná nerovnost větší než 5> 4
5 je větší než 4
< přísná nerovnost méně než 4 <5
4 je méně než 5
nerovnost větší nebo rovno 5 ≥ 4,
xy znamená, že x je větší nebo rovno y
nerovnost menší nebo rovno 4 ≤ 5,
x ≤ y znamená, že x je menší nebo rovno y
() závorky nejprve vypočítat výraz uvnitř 2 × (3 + 5) = 16
[] závorky nejprve vypočítat výraz uvnitř [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18
+ znaménko plus sčítání 1 + 1 = 2
- znaménko mínus odčítání 2 - 1 = 1
± plus mínus operace plus a mínus 3 ± 5 = 8 nebo -2
± mínus - plus operace mínus i plus 3 ∓ 5 = -2 nebo 8
* hvězdička násobení 2 * 3 = 6
× krát násobení 2 × 3 = 6
multiplikační tečka násobení 2 ⋅ 3 = 6
÷ dělení divize 6 ÷ 2 = 3
/ dělení lomítko divize 6/2 = 3
- vodorovná čára dělení / zlomek \ frac {6} {2} = 3
mod modulo výpočet zbytku 7 mod 2 = 1
. doba desetinná tečka, oddělovač desetinných míst 2,56 = 2 + 56/100
a b umocňování exponent 2 3 = 8
a ^ b umocňování stříška exponent 2 ^ 3 = 8
a odmocnina

aa  = a

9 = ± 3
3 a třetí odmocnina 3 a3a  ⋅ 3a  = a 3 8 = 2
4 a čtvrtý odmocnina 4 a4a  ⋅ 4a  ⋅ 4a  = a 4 16 = ± 2
n a n-tá odmocnina   pro n = 3, n8 = 2
% procento 1% = 1/100 10% × 30 = 3
promile 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% 10 × 30 = 0,3
ppm parts per milion (miliontina) 1 ppm = 1/1000000 10 ppm x 30 = 0,0003
ppb parts per billion (miliardtina) 1ppb = 1/1000000000 10 ppb × 30 = 3 x 10-7
ppt parts per trillion (biliontina) 1ppt = 10 -12 10ppt x 30 = 3 x 10 -10

V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2153

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací