Základné matematické symboly

Zoznam matematických symbolov

Zoznam všetkých matematických symbolov a znakov - význam a príklady.

Základné matematické symboly

symbol Názov symbolu Význam / definícia príklad
= rovná sa rovnosť 5 = 2 + 3
5 sa rovná 2 + 3
nerovná sa nerovnosť 5 ≠ 4
5 sa nerovná 4
približne rovnaké približne rovnaké sin (0,01) ≈ 0,01,
xy znamená, že x sa približne rovná y
> väčšie než
väčšie než 5> 4
5 je väčšie ako 4
< menšie než menšie než 4 <5
4 je menej ako 5
väčšie alebo rovné
väčšie alebo rovné
5 ≥ 4,
xy znamená, že x je väčšie alebo sa rovná y
menšie alebo rovné menšie alebo rovné 4 ≤ 5,
x ≤ y znamená, že x je menšie alebo sa rovná y
() okrúhle zátvorky Prioritný výpočet výrazu v zátvorke 2 × (3 + 5) = 16
[] hranaté zátvorky Prioritný výpočet výrazu v zátvorke
[(1 + 2) × (1 + 5)] = 18
+ znamienko plus sčítanie 1 + 1 = 2
- znamienko mínus odčítanie 2 - 1 = 1
± plus - mínus operácie plus aj mínus 3 ± 5 = 8 alebo -2
± mínus - plus operácie mínus aj plus 3 ∓ 5 = -2 alebo 8
* hviezdička násobenie 2 * 3 = 6
× značka krát násobenie 2 × 3 = 6
multiplikačná bodka násobenie 2 ⋅ 3 = 6
÷

znak delenia

delenie 6 ÷ 2 = 3
/

dopredná lomka

delenie 6/2 = 3
- horizontálna čiara delenie / zlomok  Frac {6} {2} = 3
mod modulo výpočet zvyšku 7 mod 2 = 1
, čiarka desatinná čiarka, desatinná čiarka 2,56 = 2 + 56/100
a b mocnina exponent 2 3 = 8
a ^ b strieška exponent 2 ^ 3 = 8
a odmocnina

aa  = a

9 = ± 3
3 a tretia odmocnina 3 a3a  ⋅ 3a  = a 3 8 = 2
4 a štvrtá odmocnina 4 a4a  ⋅ 4a  ⋅ 4a  = a 4 16 = ± 2
n a n-tá odmocnina   pre n = 3, n8 = 2
% percento 1% = 1/100 10% x 30 = 3

promile

1 ‰ = 1/1000 = 0,1% 10 ‰ 30 = 0,3
ppm

parts per million

1 ppm = 1/1000000 10 ppm x 30 = 0,0003
ppb parts per billion (miliarda) 1 ppb = 1/1000000000 10 ppb × 30 = 3 x 10-7
ppt parts per trillion (trilión) 1ppt = 10-12 10 ppt × 30 = 3 x 10-10

V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2700

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií