Prevodník ASCII, Hex, Binary, Decimal, Base64

Zadajte text ASCII alebo hexadecimálne / binárne / desatinné čísla:

Prevodník hex / desatinných / osmičkových / binárnych čísel »

ASCII prevod textu na hexadecimálnu tabuľku


Znak ASCII
hexadecimálne dvojitý desatinný
NO 00 00000000 0
SOH 01 00000001 1
STX 02 00000010 2
ETX 03 00000011 3
ROT 04 00000100 4
ENQ 05 00000101 5
ACK 06 00000110 6
BEL 07 00000111 7
BS 08 00001000 8
HT 09 00001001 9
LF 0A 00001010 10
VT 0B 00001011 11
FF 0C 00001100 12
CR 0D 00001101 13
SO 0E 00001110 14
A 0F 00001111 15
PODĽA 10 00010000 16
DC1 11 00010001 17
DC2 12 00010010 18
DC3 13 00010011 19
DC4 14 00010100 20
NAK 15 00010101 21
SYN 16 00010110 22
ETB 17 00010111 23
MÔCŤ 18 00011000 24
IN 19 00011001 25
SUB 1A 00011010 26
ESC 1B 00011011 27
FS 1C 00011100 28
GS 1D 00011101 29
RS 1E 00011110 30
US 1F 00011111 31
priestor 20 00100000 32
! 21 00100001 33
" 22 00100010 34
# 23 00100011 35
$ 24 00100100 36
% 25 00100101 37
& 26 00100110 38
' 27 00100111 39
( 28 00101000 40
) 29 00101001 41
* 2A 00101010 42
+ 2B 00101011 43
, 2C 00101100 44
- 2D 00101101 45
, 2E 00101110 46
/ 2F 00101111 47
0 30 00110000 48
1 31 00110001 49
2 32 00110010 50
3 33 00110011 51
4 34 00110100 52
5 35 00110101 53
6 36 00110110 54
7 37 00110111 55
8 38 00111000 56
9 39 00111001 57
: 3A 00111010 58
; 3B 00111011 59
< 3C 00111100 60
= 3D 00111101 61
> 3E 00111110 62
? 3F 00111111 63
@ 40 01000000 64
A 41 01000001 65
B 42 01000010 66
C 43 01000011 67
D 44 01000100 68
E 45 01000101 69
F 46 01000110 70
G 47 01000111 71
H 48 01001000 72
ja 49 01001001 73
J 4A 01001010 74
K 4B 01001011 75
L 4C 01001100 76
M 4D 01001101 77
N 4E 01001110 78
O 4F 01001111 79
P 50 01010000 80
Q 51 01010001 81
R 52 01010010 82
S 53 01010011 83
T 54 01010100 84
U 55 01010101 85
V 56 01010110 86
W 57 01010111 87
X 58 01011000 88
A 59 01011001 89
FROM 5A 01011010 90
[ 5B 01011011 91
\ 5C 01011100 92
] 5D 01011101 93
^ 5E 01011110 94
_ 5F 01011111 95
` 60 01100000 96
a 61 01100001 97
b 62 01100010 98
C 63 01100011 99
d 64 01100100 100
e 65 01100101 101
F 66 01100110 102
g 67 01100111 103
hod 68 01101000 104
ja 69 01101001 105
j 6A 01101010 106
k 6B 01101011 107
l 6C 01101100 108
m 6D 01101101 109
n 6E 01101110 110
O 6F 01101111 111
p 70 01110000 112
q 71 01110001 113
r 72 01110010 114
s 73 01110011 115
T 74 01110100 116
v 75 01110101 117
proti 76 01110110 118
w 77 01110111 119
X 78 01111000 120
a 79 01111001 121
z 7A 01111010 122
{ 7B 01111011 123
| 7C 01111100 124
} 7D 01111101 125
~ 7E 01111110 126
OF 7F 01111111 127

Prevodník Hex na ASCII »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 876

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií