Rímsky číselný prevodník

Zadajte rímsku číslicu alebo číslo a stlačte tlačidlo Konvertovať :

Rímske číslice »

Tabuľka na prevod rímskych číslic

číslo Rímska číslica Kalkulácia
0 nie je definované  
1 ja 1
2 II 1 + 1
3 III 1 + 1 + 1
4 IV 5-1
5 V 5
6 WE 5 + 1
7 VII 5 + 1 + 1
8 VIII 5 + 1 + 1 + 1
9 IX 10-1
10 X 10
11 XI 10 + 1
12 XII 10 + 1 + 1
13 XIII 10 + 1 + 1 + 1
14 XIV 10-1 + 5
15 XV 10 + 5
16 XVI 10 + 5 + 1
17 XVII 10 + 5 + 1 + 1
18 XVIII 10 + 5 + 1 + 1 + 1
19 XIX 10-1 + 10
20 XX 10 + 10
21 XXI 10 + 10 + 1
22 XXII 10 + 10 + 1 + 1
23 XXIII 10 + 10 + 1 + 1 + 1
24 XXIV 10 + 10 - 1 + 5
25 XXV 10 + 10 + 5
26 XXVI 10 + 10 + 5 + 1
27 XXVII 10 + 10 + 5 + 1 + 1
28 XXVIII 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
29 XXIX 10 + 10-1 + 10
30 XXX 10 + 10 + 10
31 XXXI 10 + 10 + 10 + 1
32 XXXII 10 + 10 + 10 + 1 + 1
33 XXXIII 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1
34 XXXIV 10 + 10 + 10 až 1 + 5
35 XXXV 10 + 10 + 10 + 5
36 XXXVI 10 + 10 + 10 + 5 + 1
37 XXXVII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1
38 XXXVIII 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
39 XXXIX 10 + 10 + 10 + 10 - 1
40 XL -10 + 50
41 XLI -10 + 50 + 1
42 XLII -10 + 50 + 1 + 1
43 XLIII -10 + 50 + 1 + 1 + 1
44 xliv -10 + 50-1 + 5
45 XLV -10 + 50 + 5
46 XLVI -10 + 50 + 5 + 1
47 XLVII -10 + 50 + 5 + 5 + 1
48 XLVIII -10 + 50 + 5 + 1 + 1 + 1
49 xlix -10 + 50-1 + 10
50 L 50
51 NA 50 + 1
52 LII 50 + 1 + 1
53 LIII 50 + 1 + 1 + 1
54 LIFE 50-1 + 5
55 LV 50 + 5
56 HVAC 50 + 5 + 1
57 LVII 50 + 5 + 1 + 1
58 LVIII 50 + 5 + 1 + 1 + 1
59 LIX 50-1 + 10
60 LX 50 + 10
61 LXI 50 + 10 + 1
62 LXII 50 + 10 + 1 + 1
63 LXIII 50 + 10 + 1 + 1 + 1
64 lxiv 50 + 10 - 1 + 5
65 LXV 50 + 10 + 5
66 lxvi 50 + 10 + 5 + 1
67 67 50 + 10 + 5 + 1 + 1
68 68 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
69 lxix 50 + 10-1 + 10
70 LXX 50 + 10 + 10
71 lxxii 50 + 10 + 10 + 1
72 72 50 + 10 + 10 + 1 + 1
73 73 + 10 + 50 10 + 1 + 1 + 1
74 lxxiv 50 + 10 + 10 až 1 + 5
75 lxxvi + 10 + 50 10 + 5
76 76 + 10 + 50 10 + 5 + 1
77 77 + 10 + 50 10 + 5 + 1 + 1
78 78 + 10 + 50 10 + 5 + 1 + 1 + 1
79 LXXIX 50 + 10 + 10 až 1 + 5
80 80 + 10 + 50 10 + 10
81 LXXXI + 10 + 50 10 + 10 + 1
82 82 + 10 + 50 10 + 10 + 1 + 1
83 83 + 10 + 50 10 + 10 + 1 + 1 + 1
84 LXXXIV 50 + 10 + 10 + 10 až 1 + 5
85 lxxxvi + 10 + 50 10 + 10 + 5
86 lxxxvi + 10 + 50 10 + 10 + 5 + 1
87 87 + 10 + 50 10 + 10 + 5 + 1 + 1
88 88 + 10 + 50 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1
89 LXXXIX 50 + 10 + 10 + 10 + 10 - 1
90 XC 100-10
91 XCI 100-10 + 1
92 92 100-10 + 1 + 1
93 93 100-10 + 1 + 1 + 1
94 XCIV 100-10-1 + 5
95 XCV 100-10 + 5
96 XCVI 100-10 + 5 + 1
97 XCVII 100-10 + 5 + 1 + 1
98 XCVIII 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1
99 XCIX 100-10-1 + 10
100 C 100
200 CC 100 + 100
300 CCC 100 + 100 + 100
400 CD 500-100
500 D 500
600 DC 500 + 100
700 DCC 500 + 100 + 100
800 DCCC 500 + 100 + 100 + 100
900 CM 1000-100
1000 M 1000
5000 V  
10000 X  
50000 L  
100000 C  
500000 D  
1000000 M  

Dátum na rímske číslice prevodník »


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 978

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií