Prevod textu na hexadecimálny formát ASCII

Vstúpiť hex bajtov s akýmkoľvek / / predponou postfix oddeľovača a stlačte tlačidlo Convert tlačidlo
(napr 45 78 61 6D 70 6C 65 21):

Prevodník ASCII na hex »

Kódovanie textu ASCII používa pre každý znak pevný 1 bajt.

Kódovanie textu UTF-8 používa variabilný počet bajtov pre každý znak. Vyžaduje sa oddeľovač medzi každým hexadecimálnym číslom.

Ako prevádzať hex na text

Prevod hexadecimálneho kódu ASCII na text:

 1. Získajte hex bajt
 2. Prevod hexadecimálneho čísla na desatinné miesto
 3. Získajte charakter kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším bajtom

príklad

Konvertujte „50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73“ hexadecimálny kód ASCII na text:

Riešenie:

Na získanie znaku z kódu ASCII použite tabuľku ASCII.

50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 => "P"

6C 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 => "l"

61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 => "a"

Pre všetky hexy by ste mali dostať text:

"Sadiť stromy"

Ako previesť Hex na text?

 1. Získajte hexadecimálny kód
 2. Prevod hexadecimálneho čísla na desatinné miesto
 3. Získajte znak desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším hexadecimálnym bajtom

Ako používať prevodník Hex to ASCII Text?

 1. Do vstupného textového poľa vložte hexadajtové kódy.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Stlačte tlačidlo Konvertovať.

Ako previesť hexadecimálny kód na angličtinu?

 1. Získajte hexadecimálny kód
 2. Prevod hexadecimálneho čísla na desatinné miesto
 3. Získajte anglický list desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším hexadecimálnym bajtom

Ako previesť 41 hexov na text?

Použite tabuľku ASCII:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 × 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = znak „A“

Ako previesť 30 hexov na text?

Použite tabuľku ASCII:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = '0' znak

Hex na prevod textu do formátu ASCII

hexadecimálne dvojitý
Znak ASCII
00 00000000 NO
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 ROT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 A
10 00010000 PODĽA
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 MÔCŤ
19 00011001 IN
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 priestor
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 ,
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 ja
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 A
5A 01011010 FROM
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 C
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 F
67 01100111 g
68 01101000 hod
69 01101001 ja
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 O
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 T
75 01110101 u
76 01110110 proti
77 01110111 w
78 01111000 X
79 01111001 a
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 OF

V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 936

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií