Prevod textu na hexadecimálny kód ASCII

Zadajte textový reťazec ASCII / Unicode a stlačte tlačidlo Konvertovať :

Ako prevádzať text na hex

Prevod textu na hexadecimálny kód ASCII:

 1. Získajte charakter
 2. Získajte desatinný kód charakteru z tabuľky ASCII
 3. Prevod desatinných miest na šesť bajtov
 4. Pokračujte ďalším znakom

príklad

Konvertujte text „Rastlinné stromy“ na hexadecimálny kód ASCII:

Riešenie:

Použite tabuľku ASCII na získanie kódu ASCII zo znaku.

"P" => 80 = 5 x 16 1 + 0 × 16 0 = 50 16

"L" => 108 = 6 x 16 1 + 12 x 16 0 = 6C 16

"a" => 97 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 61 16

Pre všetky textové znaky by ste mali získať hexadecimálne bajty:

„50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73“

Ako previesť text ASCII na hex?

 1. Získajte charakter
 2. Získajte ASCII kód ​​charakteru z ASCII tabuľky
 3. Prevod desatinných miest na šesť bajtov
 4. Pokračujte ďalším znakom

Ako používať prevodník ASCII Text to Hex?

 1. Vložte text do vstupného textového poľa.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Vyberte výstupný oddeľovací reťazec.
 4. Stlačte tlačidlo Konvertovať.

Ako previesť angličtinu na hexadecimálny kód?

 1. Získajte anglický list
 2. Získajte kód ASCII anglického listu z tabuľky ASCII
 3. Prevod desatinných miest na šesť bajtov
 4. Pokračujte ďalším anglickým listom

Ako previesť znak „A“ na hex?

Použite tabuľku ASCII:
'A' = 65 10 = 4 × 16 + 1 = 4 × 16 1 + 1 × 16 0 = 41 16

Ako previesť znak „0“ na hex?

Použite tabuľku ASCII:
'0' = 48 10 = 3 × 16 = 3 × 16 1 + 0 × 16 0 = 30 16

ASCII text do hex, binárna prevodová tabuľka


Znak ASCII
hexadecimálne dvojitý
NO 00 00000000
SOH 01 00000001
STX 02 00000010
ETX 03 00000011
ROT 04 00000100
ENQ 05 00000101
ACK 06 00000110
BEL 07 00000111
BS 08 00001000
HT 09 00001001
LF 0A 00001010
VT 0B 00001011
FF 0C 00001100
CR 0D 00001101
SO 0E 00001110
A 0F 00001111
PODĽA 10 00010000
DC1 11 00010001
DC2 12 00010010
DC3 13 00010011
DC4 14 00010100
NAK 15 00010101
SYN 16 00010110
ETB 17 00010111
MÔCŤ 18 00011000
IN 19 00011001
SUB 1A 00011010
ESC 1B 00011011
FS 1C 00011100
GS 1D 00011101
RS 1E 00011110
US 1F 00011111
priestor 20 00100000
! 21 00100001
" 22 00100010
# 23 00100011
$ 24 00100100
% 25 00100101
& 26 00100110
' 27 00100111
( 28 00101000
) 29 00101001
* 2A 00101010
+ 2B 00101011
, 2C 00101100
- 2D 00101101
, 2E 00101110
/ 2F 00101111
0 30 00110000
1 31 00110001
2 32 00110010
3 33 00110011
4 34 00110100
5 35 00110101
6 36 00110110
7 37 00110111
8 38 00111000
9 39 00111001
: 3A 00111010
; 3B 00111011
< 3C 00111100
= 3D 00111101
> 3E 00111110
? 3F 00111111
@ 40 01000000
A 41 01000001
B 42 01000010
C 43 01000011
D 44 01000100
E 45 01000101
F 46 01000110
G 47 01000111
H 48 01001000
ja 49 01001001
J 4A 01001010
K 4B 01001011
L 4C 01001100
M 4D 01001101
N 4E 01001110
O 4F 01001111
P 50 01010000
Q 51 01010001
R 52 01010010
S 53 01010011
T 54 01010100
U 55 01010101
V 56 01010110
W 57 01010111
X 58 01011000
A 59 01011001
FROM 5A 01011010
[ 5B 01011011
\ 5C 01011100
] 5D 01011101
^ 5E 01011110
_ 5F 01011111
` 60 01100000
a 61 01100001
b 62 01100010
C 63 01100011
d 64 01100100
e 65 01100101
F 66 01100110
g 67 01100111
hod 68 01101000
ja 69 01101001
j 6A 01101010
k 6B 01101011
l 6C 01101100
m 6D 01101101
n 6E 01101110
O 6F 01101111
p 70 01110000
q 71 01110001
r 72 01110010
s 73 01110011
T 74 01110100
v 75 01110101
proti 76 01110110
w 77 01110111
X 78 01111000
a 79 01111001
z 7A 01111010
{ 7B 01111011
| 7C 01111100
} 7D 01111101
~ 7E 01111110
OF 7F 01111111

Prevodník Hex na ASCII »


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 882

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií