Prevodník binárneho textu do formátu ASCII

Zadajte binárne číslo a stlačte tlačidlo Previesť  
(napr: 01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101):

Text na binárny prevodník »

Kódovanie textu ASCII používa pre každý znak pevný 1 bajt.

Kódovanie textu UTF-8 používa variabilný počet bajtov pre každý znak. To vyžaduje oddeľovač medzi jednotlivými binárnymi číslami.

Ako previesť binárne číslo na text

Prevod binárneho kódu ASCII na text:

 1. Získajte binárny bajt
 2. Preveďte binárny bajt na desatinné miesto
 3. Získajte charakter kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším bajtom

príklad

Previesť binárny kód v ASCII na text: „01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011“  

Riešenie:

Na získanie znaku z kódu ASCII použite tabuľku ASCII.

01010000 2 = 2 6 +2 4 = 64 + 16 = 80 => "P"

01101100 2 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 64 + 32 + 8 + 4 = 108 => "l"

01100001 2 = 2 6 +2 5 +2 0 = 64 + 32 + 1 = 97 => "a"

Ako previesť binárne číslo na text?

 1. Získajte binárny bajtový kód
 2. Preveďte binárny bajt na desatinné miesto
 3. Získajte znak desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším binárnym bajtom

Ako používať prevodník binárnych textov?

 1. Do vstupného textového poľa vložte binárne číslo.
 2. Vyberte typ kódovania znakov.
 3. Stlačte tlačidlo Previesť.

Ako previesť binárny kód na text?

 1. Získajte binárny bajtový kód
 2. Preveďte binárny bajt na desatinné miesto
 3. Získajte anglický list desatinného kódu ASCII z tabuľky ASCII
 4. Pokračujte ďalším binárnym bajtom

Ako previesť 01000001 binárne na text?

Použite tabuľku ASCII:
01000001 = 2 ^ 6 + 2 ^ 2 = 64 + 1 = 65 = znak „A“

Ako previesť 00110000 binárne na text?

Použite tabuľku ASCII:
00110000 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 2 ^ 5 + 2 ^ 4 = 32 + 16 = 48 = '0' znak

Binárna tabuľka na prevod textu do formátu ASCII

hexadecimálne dvojitý
Znak ASCII
00 00000000 NUL
01 00000001 SOH
02 00000010 STX
03 00000011 ETX
04 00000100 EOT
05 00000101 ENQ
06 00000110 ACK
07 00000111 BEL
08 00001000 BS
09 00001001 HT
0A 00001010 LF
0B 00001011 VT
0C 00001100 FF
0D 00001101 CR
0E 00001110 SO
0F 00001111 SI
10 00010000 DLE
11 00010001 DC1
12 00010010 DC2
13 00010011 DC3
14 00010100 DC4
15 00010101 NAK
16 00010110 SYN
17 00010111 ETB
18 00011000 CAN
19 00011001 EM
1A 00011010 SUB
1B 00011011 ESC
1C 00011100 FS
1D 00011101 GS
1E 00011110 RS
1F 00011111 US
20 00100000 SPC
21 00100001 !
22 00100010 "
23 00100011 #
24 00100100 $
25 00100101 %
26 00100110 &
27 00100111 '
28 00101000 (
29 00101001 )
2A 00101010 *
2B 00101011 +
2C 00101100 ,
2D 00101101 -
2E 00101110 ,
2F 00101111 /
30 00110000 0
31 00110001 1
32 00110010 2
33 00110011 3
34 00110100 4
35 00110101 5
36 00110110 6
37 00110111 7
38 00111000 8
39 00111001 9
3A 00111010 :
3B 00111011 ;
3C 00111100 <
3D 00111101 =
3E 00111110 >
3F 00111111 ?
40 01000000 @
41 01000001 A
42 01000010 B
43 01000011 C
44 01000100 D
45 01000101 E
46 01000110 F
47 01000111 G
48 01001000 H
49 01001001 I
4A 01001010 J
4B 01001011 K
4C 01001100 L
4D 01001101 M
4E 01001110 N
4F 01001111 O
50 01010000 P
51 01010001 Q
52 01010010 R
53 01010011 S
54 01010100 T
55 01010101 U
56 01010110 V
57 01010111 W
58 01011000 X
59 01011001 Y
5A 01011010 Z
5B 01011011 [
5C 01011100 \
5D 01011101 ]
5E 01011110 ^
5F 01011111 _
60 01100000 `
61 01100001 a
62 01100010 b
63 01100011 c
64 01100100 d
65 01100101 e
66 01100110 f
67 01100111 g
68 01101000 h
69 01101001 i
6A 01101010 j
6B 01101011 k
6C 01101100 l
6D 01101101 m
6E 01101110 n
6F 01101111 o
70 01110000 p
71 01110001 q
72 01110010 r
73 01110011 s
74 01110100 t
75 01110101 u
76 01110110 v
77 01110111 w
78 01111000 x
79 01111001 y
7A 01111010 z
7B 01111011 {
7C 01111100 |
7D 01111101 }
7E 01111110 ~
7F 01111111 DEL

V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 891

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií