Negativní exponenty

Jak vypočítat záporné exponenty.

Vládnou záporné exponenty

Základna b zvýšená na sílu minus n se rovná 1 dělená základnou b zvýšenou na sílu n:

b -n = 1 / b n

Příklad negativního exponentu

Základna 2 zvýšená na sílu mínus 3 se rovná 1 dělená základnou 2 zvýšenou na sílu 3:

2-3 = 1/23 = 1/(2⋅2⋅2) = 1/8 = 0,125

Záporné zlomkové exponenty

Základna b zvýšená na výkon minus n / m je rovna 1 dělená základnou b zvýšenou na výkon n / m:

b-n/m = 1 / bn/m = 1 / (mb)n

Základna 2 zvýšená na výkon minus 1/2 se rovná 1 dělená základnou 2 zvýšenou na výkon 1/2:

2 -1/2 = 1/2 1/2 = 1 / 2 = 0,7071

Zlomky se zápornými exponenty

Základna a / b zvýšená na sílu mínus n se rovná 1 dělená základnou a / b zvýšenou na sílu n:

( a / b ) - n = 1 / ( a / b ) n = 1 / ( a n / b n ) = b n / a n

Základna 2 zvýšená na sílu mínus 3 se rovná 1 dělená základnou 2 zvýšenou na sílu 3:

(2/3) -2 = 1 / (2/3) 2 = 1 / (2 2 /3 2 ) = 3 2 /2 2 = 9/4 = 2,25

Násobení negativních exponentů

Pro exponenty se stejnou základnou můžeme přidat exponenty:

a -na -m = a - ( n + m ) = 1 / a n + m

Příklad:

2 -3 ⋅ 2 -4 = 2 - (3 + 4) = 2 -7 = 1/2 7 = 1 / (2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2⋅2) = 1/128 = 0,0078125

Když jsou báze difenrent a exponenty aab jsou stejné, můžeme násobit aab nejprve:

a -nb -n = ( ab ) -n

Příklad:

3 -2 ⋅ 4 -2 = (3⋅4) -2 = 12 -2 = 1/12 2 = 1 / (12⋅12) = 1/144 = 0,0069444

Když jsou základny a exponenty odlišné, musíme spočítat každého exponentu a pak vynásobit:

a -nb -m

Příklad:

3 -2 ⋅ 4 -3 = (1/9) ⋅ (1/64) = 1/576 = 0,0017361

Rozdělení negativních exponentů

U exponentů se stejnou základnou bychom měli exponenty odečíst:

a n / a m = a nm

Příklad:

2 6 /2 3 = 2 6-3 = 2 3 = 2⋅2⋅2 = 8

Když jsou báze difenrent a exponenty aab jsou stejné, můžeme nejdříve rozdělit aab:

a n / b n = ( a / b ) n

Příklad:

6 3 /2 3 = (6/2), 3 = 3 3 = 3⋅3⋅3 = 27

Když jsou základny a exponenty odlišné, musíme spočítat každého exponentu a pak rozdělit:

a n / b m

Příklad:

6 2 /3 3 = 36/27 = 1,333


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2072

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací