Symboly algebry

Seznam symbolů a znaků matematické algebry.

Algebra tabulka matematických symbolů

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
X x proměnná neznámá hodnota k nalezení když 2 x = 4, pak x = 2
= rovná se znaménko rovnost 5 = 2 + 3
5 se rovná 2 + 3
není rovno znamení nerovnost 5 ≠ 4
5 není rovno 4
rovnocennost stejný jako  
rovné podle definice rovné podle definice  
: = rovné podle definice rovné podle definice  
~ přibližně stejné slabá aproximace 11 ~ 10
přibližně stejné přiblížení hřích (0,01) ≈ 0,01
úměrný úměrný yx, když y = kx, k konstanta
lemniscate symbol nekonečna  
mnohem méně než mnohem méně než 1 ≪ 1000000
mnohem větší než mnohem větší než 1 000 000 ≫ 1
() závorky nejprve vypočítat výraz uvnitř 2 * (3 + 5) = 16
[] závorky nejprve vypočítat výraz uvnitř [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18
{} rovnátka soubor  
x podlahové závorky zaokrouhlí číslo na nižší celé číslo ⌊4,3⌋ = 4
x stropní závorky zaokrouhlí číslo na celé celé číslo ⌈4,3⌉ = 5
x ! vykřičník faktoriální 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24
| x | svislé pruhy absolutní hodnota | -5 | = 5
f ( x ) funkce x mapuje hodnoty x až f (x) f ( x ) = 3 x +5
( fg ) funkční složení

( fg ) ( x ) = f ( g ( x ))

f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1⇒ ( fg ) ( x ) = 3 ( x -1) 
( a , b ) otevřený interval ( a , b ) = { x | a < x < b } x ∈ (2,6)
[ a , b ] uzavřený interval [ a , b ] = { x | axb } x ∈ [2,6]
delta změna / rozdíl t = t 1 - t 0
diskriminující A = b 2 - 4 ac  
sigma summation - součet všech hodnot v rozsahu řady x i = x 1 + x 2 + ... + x n
∑∑ sigma dvojitý součet dvojnásobný součet x
kapitál pi produkt - produkt všech hodnot v rozsahu řady x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n
E e konstanta / Eulerovo číslo e = 2,718281828 ... e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞
γ Euler-Mascheronova konstanta γ = 0,5772156649 ...  
φ Zlatý řez konstanta zlatého poměru  
π pi konstanta π = 3,141592654 ...

je poměr mezi obvodem a průměrem kruhu

c = πd = 2⋅ πr

Lineární algebraické symboly

Symbol Název symbolu Význam / definice Příklad
· tečka skalární produkt a · b
× přejít vektorový produkt a × b
AB tenzorový produkt tenzorový produkt A a B AB
\ langle x, y \ rangle vnitřní produkt    
[] závorky matice čísel  
() závorky matice čísel  
| A | determinant determinant matice A  
det ( A ) determinant determinant matice A  
|| X || dvojité svislé pruty norma  
T přemístit matice transponovat ( A T ) ij = ( A ) ji
A Hermitian matrix transponovat matricový konjugát ( A ) ij = ( A ) ji
A * Hermitian matrix transponovat matricový konjugát ( A * ) ij = ( A ) ji
A -1 inverzní matice AA -1 = I  
pozice ( A ) maticové pořadí hodnost matice A pořadí ( A ) = 3
dim ( U ) dimenze rozměr matice A dim ( U ) = 3

Statistické symboly »


V současné době máme kolem 937 kalkulaček a převodních tabulek, které vám pomohou rychle spočítat vše pro oblasti jako jsou:

a další nástroje neustále vyvíjíme. Naším cílem je stát se jednotným kontaktním místem pro všechny lidi, kteří potřebují rychlé výpočty nebo kteří potřebují najít rychlou odpověď pro základní dotazy na Internetu.

Kromě toho věříme, že internet by měl být zdrojem bezplatných informací. Všechny naše nástroje a služby jsou proto zcela zdarma a není nutná žádná registrace k tomu, abyste je mohli používat. Každou kalkulačku jsme kódovali a vyvinuli individuálně a sami si ji důkladně otestovali. Pokud však zaznamenáte nějakou chybu, informujte nás, prosím.

Zatímco většina kalkulaček na Justfreetools.com je navržena tak, aby byla univerzálně použitelná pro celosvětové použití, některé kalkulačky a tabulky se mohou vztahovat jen pouze pro konkrétní země (například výpočet daní z příjmů se bude lišit pro jednotlivé země apod.)


Page Id: 2161

K personalizaci obsahu a reklam a analýze naší návštěvnosti využíváme soubory cookie. Více informací