Číselné systémy

Číselný systém

b - základňa číselného systému

dn - the n-tá číslica

n - môže začínať záporným číslom, ak má číslo zlomkovú časť.

N+1 - počet číslic

Binárny číselný systém - základňa 2

Binárne čísla používajú iba 0 a 1 číslicu.

B označuje binárnu predponu.

Príklady:

101012 = 10101B = 1×24+0×23+1×22+0×21+1×20 = 16+4+1= 21

101112 = 10111B = 1×24+0×23+1×22+1×21+1×20 = 16+4+2+1= 23

1000112 = 100011B = 1×25+0×24+0×23+0×22+1×21+1×20 =32+2+1= 35

Osmičkový číselný systém - základňa-8

Oktálne čísla používajú číslice od 0..7.

Príklady:

278 = 2×81+7×80 = 16+7 = 23

308 = 3×81+0×80 = 24

43078 = 4×83+3×82+0×81+7×80= 2247

Desiatkový číselný systém - základňa-10

Desatinné čísla používajú číslice od 0..9.

Toto sú bežné čísla, ktoré používame.

Príklad:

253810 = 2×103+5×102+3×101+8×100

Hexadecimálny číselný systém - základňa-16

Hexové čísla používajú číslice od 0,9 do A..F.

H označuje hexadecimálnu predponu.

Príklady:

2816 = 28H = 2×161+8×160 = 40

2F16 = 2FH = 2×161+15×160 = 47

BC1216 = BC12H = 11×163+12×162+1×161+2×160= 48146

Konverzná tabuľka číselných systémov

desatinný

Base-10

dvojitý

Base-2

osmičkové

Base-8

hexadecimálne

Base-16

0 0 0 0
1 1 1 1
2 10 2 2
3 11 3 3
4 100 4 4
5 101 5 5
6 110 6 6
7 111 7 7
8 1000 10 8
9 1001 11 9
10 1010 12 A
11 1011 13 B
12 1100 14 C
13 1101 15 D
14 1110 16 E
15 1111 17 F
16 10000 20 10
17 10001 21 11
18 10010 22 12
19 10011 23 13
20 10100 24 14
21 10101 25 15
22 10110 26 16
23 10111 27 17
24 11000 30 18
25 11001 31 19
26 11010 32 1A
27 11011 33 1B
28 11100 34 1C
29 11101 35 1D
30 11110 36 1E
31 11111 37 1F
32 100000 40 20

V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2639

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií