Percento (%)

Percentuálny podiel predstavuje percento, čo znamená počet dielov na sto.

Jedno percento sa rovná zlomku 1/100:

1% = 1/100 = 0,01

Desať percent sa rovná zlomku 10/100:

10% = 10/100 = 0,1

50 percent sa rovná zlomku 50/100:

50% = 50/100 = 0,5

Sto percent sa rovná zlomku 100/100:

100% = 100/100 = 1

Sto desať percent sa rovná zlomku 110/100:

110% = 110/100 = 1,1

Znak percenta

Symbol percenta predstavuje symbol: %

Je to napísané na pravú stranu čísla: 50%

Definícia v percentách

Percentuálna hodnota je hodnota, ktorá predstavuje pomer jedného čísla k inému číslu.

1 percento predstavuje 1/100 zlomok.

100 percent (100%) z čísla je rovnaké číslo:

100% x 80 = 100/100 x 80 = 80

50 percent (50%) čísla predstavuje polovicu čísla:

50% x 80 = 50/100 x 80 = 40

Takže 40 predstavuje 50% z 80.

Percento výpočtu hodnoty

x% y sa vypočíta podľa vzorca:

percentuálna hodnota = x % × y = ( x / 100) × y

Príklad:

Nájdite 40% z 200.

40% x 200 = (40/100) x 200 = 80

Výpočet percenta

Percento x z y sa vypočíta podľa vzorca:

percento = ( x / y ) × 100%

Príklad:

Percentuálny podiel 30 zo 60.

(30/60) × 100% = 50%

Percentuálna zmena (zvýšenie / zníženie)

Percentuálna zmena z x 1 na x 2 sa vypočíta podľa vzorca:

percentuálna zmena = 100% × ( x2 - x 1) / x 1

Ak je výsledok pozitívny, máme percentuálny rast alebo nárast.

Príklad:

Percentuálna zmena zo 60 na 80 (zvýšenie).

100% × (80 - 60) / 60 = 33,33%

Ak je výsledok negatívny, máme percentuálny pokles.

Príklad:

Percentuálna zmena z 80 na 60 (zníženie).

100% × (60 - 80) / 80 = -25%


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2642

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií