Štatistické symboly

Tabuľka symbolov pravdepodobnosti a štatistík a definície.

Tabuľka symbolov pravdepodobnosti a štatistík

symbol Názov symbolu Význam / definícia príklad
P(A) pravdepodobnostná funkcia pravdepodobnosť udalosti A P(A) = 0,5
P(AB) pravdepodobnosť priesečníka udalostí pravdepodobnosť udalostí A a B P(AB) = 0,5
P(AB) pravdepodobnosť zjednotenia udalostí pravdepodobnosť udalostí A alebo B P(AB) = 0,5
P(A | B) funkcia podmienenej pravdepodobnosti pravdepodobnosť výskytu udalosti A nastala P(A | B) = 0,3
f (x) funkcia hustoty pravdepodobnosti (pdf) P(a x b) = ∫ f (x) dx  
F(x) funkcia kumulatívnej distribúcie (cdf) F(x) = P(X x)  
μ priemerná populácia priemer hodnôt obyvateľstva μ = 10
E(X) očakávaná hodnota očakávaná hodnota náhodnej premennej X E(X) = 10
E(X | Y) podmienené očakávanie očakávaná hodnota náhodnej premennej X daná Y E(X | Y=2) = 5
var(X) odchýlka rozptyl náhodnej premennej X var(X) = 4
σ2 odchýlka rozptyl hodnôt obyvateľstva σ2 = 4
std(X) smerodajná odchýlka smerodajná odchýlka náhodnej premennej X std(X) = 2
σX smerodajná odchýlka štandardná hodnota odchýlky náhodnej premennej X σX = 2
median symbol medián stredná hodnota náhodnej premennej x example
cov(X,Y) kovariancie kovariancia náhodných premenných X a Y cov(X,Y) = 4
corr(X,Y) korelácia korelácia náhodných premenných X a Y corr(X,Y) = 0,6
ρX,Y korelácia korelácia náhodných premenných X a Y ρX,Y = 0,6
sčítanie sumarizácia - súčet všetkých hodnôt v rozmedzí sérií example
∑∑ dvojitý súčet dvojitý súčet example
Mo režim hodnota, ktorá sa najčastejšie vyskytuje v populácii  
MR mid-range MR = (xmax + xmin) / 2  
Md medián vzorky polovica populácie je pod touto hodnotou  
Q1 dolný / prvý kvartil 25% populácie je pod touto hodnotou  
Q2 stredný / druhý kvartil 50% populácie je pod touto hodnotou = medián vzoriek  
Q3 horný / tretí kvartil 75% populácie je pod touto hodnotou  
x priemer vzorky priemer / aritmetický priemer x = (2+5+9) / 3 = 5,333
s 2 odchýlka vzorky Odhad variancie vzoriek populácie s 2 = 4
s vzorka smerodajná odchýlka odhad populácie štandardnej odchýlky vzoriek s = 2
zx štandardné skóre zx = (x-x) / sx  
X ~ distribúcia of X rozdelenie náhodnej premennej X X ~ N(0,3)
N(μ,σ2) normálne rozdelenie gaussovské rozdelenie X ~ N(0,3)
U(a,b) Rovnomerné rozdelenie rovnaká pravdepodobnosť v rozsahu a, b X ~ U(0,3)
exp(λ) exponenciálne rozdelenie f (x) = λe-λx , x≥0  
gamma(c, λ) gama distribúcia f (x) = λ c xc-1e-λx / Γ(c), x≥0  
χ 2(k) distribúcia chí-kvadrát f (x) = xk/2-1e-x/2 / ( 2k/2 Γ(k/2) )  
F (k1, k2) F distribúcia    
Bin(n,p) binomické rozdelenie f (k) = nCk pk(1-p)n-k  
Poisson(λ) Poissonova distribúcia f (k) = λke-λ / k!  
Geom(p) geometrické rozdelenie f (k) =  p(1-p) k  
HG(N,K,n) hyper-geometrické rozdelenie    
Bern(p) Bernoulliho distribúcia    

Kombinatorické symboly

Symbol Názov symbolu Význam / definícia príklad
n! factorial n! = 1⋅2⋅3⋅...⋅n 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120
nPk permutácie _{n}P_{k}=frac{n!}{(n-k)!} 5P3 = 5! / (5-3)! = 60
nCk

 

combination

kombinácie _{n}C_{k}=inom{n}{k}=frac{n!}{k!(n-k)!} 5C3 = 5!/[3!(5-3)!]=10

 

Nastaviť symboly »

 


V súčasnej dobe máme okolo 927 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2710

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií