Geometrické symboly

Tabuľka symbolov v geometrii:

Symbol Názov symbolu príklad
uhol ∠ABC = 30°
angle meraný uhol angleABC = 30°
angle sférický uhol AOB = 30°
pravý uhol α = 90°
° stupeň α = 60°
deg stupeň α = 60deg
minúta α = 60°59′
sekunda α = 60°59′59″
line priamka  
AB úsečka  
ray polopriamka  
arc oblúk arc = 60°
kolmý ACBC
paralelný ABCD
zhodný ∆ABC ≅ ∆XYZ
~ podobný ∆ABC ~ ∆XYZ
Δ trojuholník ΔABC ≅ ΔBCD
|x-y| vzdialenosť | x-y | = 5
π pi konštanta c = πd = 2⋅πr
rad radiány 360° = 2π rad
c radians 360° = 2π c
grad gradiány / gony 360° = 400 grad
g gradiány / gony 360° = 400 g

Symboly algebry »

 


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2709

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií