Nastavte symboly teórie

Zoznam množín symbolov teórie množín a pravdepodobnosti.

Tabuľka symbolov teórie množín

Symbol Názov symbolu Význam /
definícia
príklad
{ } sada zbierka prvkov A = {3,7,9,14},
B = {9,14,28}
| taký tak to A = {x | x\mathbb{R}, x<0}
A⋂B križovatka objekty, ktoré patria do množiny A a B A ⋂ B = {9,14}
A⋃B zväz objekty, ktoré patria do množiny A alebo B A ⋃ B = {3,7,9,14,28}
A⊆B podmnožina A je podskupina B. množina A je zahrnutá v množine B. {9,14,28} ⊆ {9,14,28}
A⊂B správna podmnožina / prísna podmnožina A je podskupina B, ale A nie je rovná B. {9,14} ⊂ {9,14,28}
A⊄B nie podmnožina množina A nie je podmnožinou množiny B {9,66} ⊄ {9,14,28}
A⊇B nadradený A je nadmnožina B. sada A zahŕňa súpravu B {9,14,28} ⊇ {9,14,28}
A⊃B správna superset / prísna superset A je superset B, ale B sa nerovná A. {9,14,28} ⊃ {9,14}
A⊅B nie superset množina A nie je supersetom množiny B {9,14,28} ⊅ {9,66}
2A sada energie všetky podmnožiny A  
\mathcal{P}(A) sada energie všetky podmnožiny A  
A=B rovnosť obe sady majú rovnakých členov A={3,9,14},
B={3,9,14},
A=B
Ac dopĺňať všetky objekty, ktoré nepatria do skupiny A  
A' dopĺňať všetky objekty, ktoré nepatria do skupiny A  
A\B relatívny doplnok predmety, ktoré patria do A a nie do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A \ B = {9,14}
A-B relatívny doplnok predmety, ktoré patria do A a nie do B A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A - B = {9,14}
A∆B symetrický rozdiel predmety, ktoré patria k A alebo B, ale nie k ich priesečníkom A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ∆ B = {1,2,9,14}
A⊖B symetrický rozdiel predmety, ktoré patria k A alebo B, ale nie k ich priesečníkom A = {3,9,14},
B = {1,2,3},
A ⊖ B = {1,2,9,14}
a∈A prvok, ktorý patrí nastaviť členstvo A={3,9,14}, 3 ∈ A
x∉A nie je súčasťou nie je stanovené členstvo A={3,9,14}, 1 ∉ A
(a,b) objednaný pár zbierka 2 prvkov  
A×B kartézsky výrobok sada všetkých objednaných párov z A a B  
|A| mohutnosť počet prvkov množiny A A={3,9,14}, |A|=3
#A mohutnosť počet prvkov množiny A A={3,9,14}, #A=3
| vertikálna lišta taký A={x|3<x<14}
0 aleph-null nekonečná mohutnosť množín prírodných čísel  
1 aleph-one cmohutnosť množiny poradových čísel  
Ø prázdna súprava Ø = {} A = Ø
\mathbb{U} univerzálna súprava súbor všetkých možných hodnôt  
0 nastavené prirodzené čísla / celé čísla (s nulou) \mathbb{N}0 = {0,1,2,3,4,...} 0 ∈ \mathbb{N}0
1 nastavené prirodzené čísla / celé čísla (bez nuly) \mathbb{N}1 = {1,2,3,4,5,...} 6 ∈ \mathbb{N}1
celé čísla sú nastavené \mathbb{Z} = {...-3,-2,-1,0,1,2,3,...} -6 ∈ \mathbb{Z}
racionálne čísla \mathbb{Q} = {x | x=a/b, a,b\mathbb{Z} and b≠0} 2/6 ∈ \mathbb{Q}
sada skutočných čísel \mathbb{R} = {x | -∞ < x <∞} 6,343434 ∈ \mathbb{R}
zložité čísla \mathbb{C} = {z | z=a+bi, -∞<a<∞,      -∞<b<∞} 6+2i\mathbb{C}

Štatistické symboly »

 


V súčasnej dobe máme okolo 884 kalkulačiek a prevodových tabuliek, ktoré vám pomôžu rýchlo spočítať všetko pre oblasti ako sú:

a ďalšie nástroje neustále vyvíjame. Naším cieľom je stať sa jednotným kontaktným miestom pre všetkých ľudí, ktorí potrebujú rýchle výpočty alebo ktorí potrebujú nájsť rýchlu odpoveď pre základné otázky na internete.

Okrem toho veríme, že internet by mal byť zdrojom bezplatných informácií. Všetky naše nástroje a služby sú preto úplne zadarmo a nie je nutná žiadna registrácia k tomu, aby ste ich mohli používať. Každú kalkulačku sme kódovali a vyvinuli individuálne a sami si ju dôkladne otestovali. Ak však zaznamenáte nejakú chybu, informujte nás, prosím.

Kým väčšina kalkulačiek na Justfreetools.com je navrhnutá tak, aby bola univerzálne použiteľná pre celosvetové použitie, niektoré kalkulačky a tabuľky sa môžu vzťahovať len pre konkrétne krajiny (napríklad výpočet daní z príjmov sa bude líšiť pre jednotlivé krajiny a pod.)


Page Id: 2712

K personalizáciu obsahu a reklám a analýze našej návštevnosti využívame súbory cookie. Viac informácií